ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Nowe banknoty

Poniedziałek, 26 maja 2014r.

Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.

 

czytaj więcej

Ułatwienia dla sprowadzających towary do Polski

Piątek, 23 maja 2014r.

Przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar znajdujący się w już obrocie w Unii Europejskiej nie będzie musiał zamieszczać na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. – Takie rozwiązanie wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj więcej

Standardowe pisma urzędowe

Wtorek, 20 maja 2014r.

 Parlament kończy już prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

 

 

czytaj więcej

Dodatkowe dane do wniosku o rozłożenie podatku na raty jako pomoc de minimis

Poniedziałek, 19 maja 2014r.

"Spółka X złożyła wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania w podatku z przeznaczeniem na pomoc de minimis. Jakie dodatkowe informacje trzeba przedstawić z wnioskiem tę o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?"

czytaj więcej

Opodatkowanie rent i emerytur dla pracowników UE

Wtorek, 13 maja 2014r.

Resort finansów wyjaśnił zasady opodatkowania świadczeń wypłacanych pracownikom Unii Europejskiej w ramach systemu emerytalno-rentowego UE .

czytaj więcej

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców

Poniedziałek, 12 maja 2014r.

Z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych może się zwrócić podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jednak aby mógł uzyskać ulgę – musi spełnić wiele warunków dodatkowych, które nie ciążą na podmiocie nieprowadzącym działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Odroczenie podatku jako na pomoc na szkolenia

Wtorek, 6 maja 2014r.

"Spółka B złożyła wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku z przeznaczeniem na pomoc na szkolenia w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz.U. Nr 179, poz. 1388). Jakie dodatkowe informacje trzeba przedstawić z wnioskiem tę o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?"

czytaj więcej

Koniec zwolnienia od VAT dla dostawy samochodów

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień usuwa zwolnienie od VAT dla dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

czytaj więcej

Rabat bez korekty faktury

Czwartek, 24 kwietnia 2014r.

Nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą.

czytaj więcej

Ulga na dzieci

Wtorek, 22 kwietnia 2014r.

"Jesteśmy małżeństwem cały rok podatkowy i wspólnie wychowujemy małoletnie dziecko. Łączny nasz dochód za 2013 r. wyniósł 124.000 zł, przy czym ja uzyskałem dochód w wysokości 44.000 zł, a małżonka 80.000 zł. Czy w takim przypadku w zeznaniu za 2013 r. mamy prawo odliczenia ulgi prorodzinnej?"

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia