ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Rozliczenie faktury korygującej

Wtorek, 15 lipca 2014r.

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu – dla celów podatku dochodowego – winna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny – orzekł NSA.

czytaj więcej

List przeciw karuzelom podatkowym

Poniedziałek, 14 lipca 2014r.

Niebawem resort finansów wystosuje do przedsiębiorcówb pierwszy list ostrzegawczy, z którego będą mogli dowiedzieć się o występujących zagrożeniach w interesujących ich branżach.

czytaj więcej

Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody

Wtorek, 8 lipca 2014r.

Mieszkańcy terenów atrakcyjnych turystycznie! Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

czytaj więcej

Opodatkowanie VAT usług telekomunikacyjnych

Poniedziałek, 7 lipca 2014r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa ma na celu implementację unijnych dyrektyw Rady 2008/8/WE oraz 2013/61/UE.

czytaj więcej

Szykują się zmiany dotyczące spółek handlowych

Czwartek, 3 lipca 2014r.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez Ministra Sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i jawnych.

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o GMO?

Poniedziałek, 30 czerwca 2014r.

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

 

czytaj więcej

Auta bez ewidencji

Piątek, 27 czerwca 2014r.

Od 1 czerwca br. z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – dla celów pełnego odliczenia VAT – zostaną dodatkowo zwolnione pojazdy o przeznaczeniu specjalnym: samochód pogrzebowy, pomoc drogowa oraz bankowóz.

czytaj więcej

Unia wprowadza e-faktury w zamówieniach publicznych

Wtorek, 24 czerwca 2014r.

 

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę nr 2014/55/EU w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

czytaj więcej

Koszty podróży właściciela firmy

Piątek, 20 czerwca 2014r.

"Właściciel firmy udał się w podróż służbową z Krakowa do Chorwacji. W banku dewizowym pobrał walutę obcą na przewidywane wydatki związane z podróżą. Podróż służbową rozpoczął 8 maja 2014 r. o godz. 4:00. Granicę przekroczył tego samego dnia o godz. 20:00. Powrót nastąpił 17 maja 2014 r., z tym że podatnik przekroczył granicę polską o godz. 4:00, a o godz. 19:00 przyjechał do Krakowa. Podróż odbyła się samochodem drugiego współwłaściciela firmy, który samodzielnie rozliczył koszty przejazdu. Koszty noclegów nie zostały udokumentowane rachunkiem. Czy może tę podróż zaliczyć do kosztów podatkowych?"

czytaj więcej

Ważne dla organizacji pożytku publicznego

Środa, 18 czerwca 2014r.

Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia