ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Nowelizacja ustawy o GMO?

Poniedziałek, 30 czerwca 2014r.

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

 

czytaj więcej

Auta bez ewidencji

Piątek, 27 czerwca 2014r.

Od 1 czerwca br. z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – dla celów pełnego odliczenia VAT – zostaną dodatkowo zwolnione pojazdy o przeznaczeniu specjalnym: samochód pogrzebowy, pomoc drogowa oraz bankowóz.

czytaj więcej

Unia wprowadza e-faktury w zamówieniach publicznych

Wtorek, 24 czerwca 2014r.

 

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę nr 2014/55/EU w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

czytaj więcej

Koszty podróży właściciela firmy

Piątek, 20 czerwca 2014r.

"Właściciel firmy udał się w podróż służbową z Krakowa do Chorwacji. W banku dewizowym pobrał walutę obcą na przewidywane wydatki związane z podróżą. Podróż służbową rozpoczął 8 maja 2014 r. o godz. 4:00. Granicę przekroczył tego samego dnia o godz. 20:00. Powrót nastąpił 17 maja 2014 r., z tym że podatnik przekroczył granicę polską o godz. 4:00, a o godz. 19:00 przyjechał do Krakowa. Podróż odbyła się samochodem drugiego współwłaściciela firmy, który samodzielnie rozliczył koszty przejazdu. Koszty noclegów nie zostały udokumentowane rachunkiem. Czy może tę podróż zaliczyć do kosztów podatkowych?"

czytaj więcej

Ważne dla organizacji pożytku publicznego

Środa, 18 czerwca 2014r.

Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

czytaj więcej

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu bez PIT

Poniedziałek, 16 czerwca 2014r.

Fiskus nie będzie pobierał PIT od służebności przesyłu. Minister Finansów uznał wynagrodzenie otrzymane przez właściciela nieruchomości z tego tytułu za zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj więcej

Działalność wykonywana osobiście a PIT

Czwartek, 12 czerwca 2014r.

Podatnik uzyskujący przychody uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście może, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT ), zaliczyć te przychody do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”. M.in. sportowcy mogą zatem rozliczać swoje przychody w ramach działalności gospodarczej i korzystać np. z 19-proc. liniową stawką.

czytaj więcej

Bezpłatne uprawnienia do emisji

Poniedziałek, 9 czerwca 2014r.

Rozporządzenie dotyczące bezpłatnych uprawnień do emisji dla energetyki zostało 8 kwietnia przyjęte przez Radę Ministrów.

czytaj więcej

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Wtorek, 3 czerwca 2014r.

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017.

czytaj więcej

VAT od szaf do zabudowy

Środa, 28 maja 2014r.

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania właściwą stawką VAT świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia