ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

WłaścicielZbigniew Łebecki, ur. 13.06.1968 roku


-) W 1988 roku Ukończył 5-cioletnie Państwowe Technikum Rolnicze zaliczając maturę z wynikiem bardzo dobrym.

-) W 1989 rozpoczął pracę zawodową w ATA - All Trading Agency (1989-1991).

-) W 1991 roku otwiera własną działalność gospodarczą - firmę ZETT Zbigniew Łebecki. W początkowej fazie firma ZETT prowadizła:
- biuro rachunkowe ( pierwsze umowy o stałą obsługę ksiegową ),
- agencję reklamową ( wydawanie gazety reklamowej ),
- biuro handlowe.

-) Od 1992 roku wykonuje w ramach ZETT wyłącznie czynności z zakresu doradztwa podatkowego i księgowości.-) W 1996 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale ekonomii otrzymując dyplom magistra - z wynikeim bardzo dobrym.

-) W 1997 roku otrzymuje tytuł Doradcy Podatkowego i zostaje wpisany na listę ponad dziesięciu tysięcy Doradców Podatkowych pod numerem 00925.

-) W 1999 na I Zgromadzeniu Doradców Podatkowych w Warszawie zostaje powołany do 35-cioosobowej grupy reprezentującej powstającą korporację Doradców Podatkowych nazwanej : Komitet Koordynacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych, któremu przewodniczył prof. dr hab. Witold Modzelewski - pierwszy Przewodniczący korporacji, Doradca Podatkowy o wpisie nr 00001.

-) Od 1999 roku członek Śląskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Jastrzębiu-Zdr. (dawniej Jastrzębskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych), członek zarządu 2005-2009.

-) W 2000 roku powołany na stanowisko prezesa Strażeccy i Łebeccy Doradcy i Konsultanci Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego w Warszawie (do 2008 roku).

-) Od 2002 roku radny Rady Powiatu Pszczyńskiego, członek Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

-) Od 2003 roku Członek Założyciel Polskiego Konsorcjum Doradczego z siedzibą w Warszawie - największego podmiotu na rynku polskim skupiającego ponad 60 kancelarii na terenie całego kraju, w szczególności doradczych i prawniczych, członek Rady Nadzorczej pod przewodnictwem prof. dr hab. W. Modzelewskiego do roku 2008.

-) W 2005 roku zakłada z żoną Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży OMNIBUS - organizacja pożytku publicznego.

-) Od 2006 roku radny III kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, przewodniczący Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz wiceprzewodniczący Komisji Finansów, członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

-) 2009 roku odznaczony medalem DORADZAM DORADCOM, akt nadania podpsiał prof. zw. dr hab. Apoloniusz Kostecki.

Pliki do pobrania

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia