ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Informatyzacja obowiązków podatkowych

Czwartek, 7 sierpnia 2014r.

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej

Reforma ochrony konkurencji i konsumentów

Poniedziałek, 28 lipca 2014r.

Parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

czytaj więcej

Założenia do projektu budżetu na rok 2015 r.

Czwartek, 24 lipca 2014r.

Rząd przyjął 10 czerwca br. założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 r. Zgodnie z nimi PKB wzrośnie o 3,8%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3%. Nie jest to jeszcze projekt ustawy budżetowej na 2015 r., ale założenia makroekonomiczne.

czytaj więcej

Kształcenie zawodowe w ramach projektów UE

Poniedziałek, 21 lipca 2014r.

Minister Finansów wyjaśnił kwestię podatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Czwartek, 17 lipca 2014r.

Wydanie indywidualnej interpretacji może podatnika uchronić przed negatywnymi konsekwencjami zmiany „widzimisię” organów podatkowych. Jednak procedura ubiegania się o taką wiążącą wykładnię przepisów dla „przeciętnego Kowalskiego” może okazać się trudna. Stąd warto skorzystać z usług swojego doradcy, aby wniosek był skuteczny.

czytaj więcej

Rozliczenie faktury korygującej

Wtorek, 15 lipca 2014r.

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu – dla celów podatku dochodowego – winna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny – orzekł NSA.

czytaj więcej

List przeciw karuzelom podatkowym

Poniedziałek, 14 lipca 2014r.

Niebawem resort finansów wystosuje do przedsiębiorcówb pierwszy list ostrzegawczy, z którego będą mogli dowiedzieć się o występujących zagrożeniach w interesujących ich branżach.

czytaj więcej

Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody

Wtorek, 8 lipca 2014r.

Mieszkańcy terenów atrakcyjnych turystycznie! Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

czytaj więcej

Opodatkowanie VAT usług telekomunikacyjnych

Poniedziałek, 7 lipca 2014r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa ma na celu implementację unijnych dyrektyw Rady 2008/8/WE oraz 2013/61/UE.

czytaj więcej

Szykują się zmiany dotyczące spółek handlowych

Czwartek, 3 lipca 2014r.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez Ministra Sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i jawnych.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia