ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Nieujawnione źródła przychodów

Czwartek, 4 września 2014r.

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, dotyczący opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów.

czytaj więcej

Będą ułatwienia podatkowe?

Piątek, 22 sierpnia 2014r.

Zasadniczym celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków prowadzenia przedsiębiorstw. Obejmuje on także propozycje istotnych rozwiązań podatkowych.

czytaj więcej

VAT w rolnictwie

Wtorek, 19 sierpnia 2014r.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

czytaj więcej

PIT od świadczeń nieodpłatnych od pracodawcy

Czwartek, 14 sierpnia 2014r.

Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) powinny być rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika.

czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

Wtorek, 12 sierpnia 2014r.

Parlament kończy prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

czytaj więcej

Informatyzacja obowiązków podatkowych

Czwartek, 7 sierpnia 2014r.

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej

Reforma ochrony konkurencji i konsumentów

Poniedziałek, 28 lipca 2014r.

Parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

czytaj więcej

Założenia do projektu budżetu na rok 2015 r.

Czwartek, 24 lipca 2014r.

Rząd przyjął 10 czerwca br. założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 r. Zgodnie z nimi PKB wzrośnie o 3,8%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3%. Nie jest to jeszcze projekt ustawy budżetowej na 2015 r., ale założenia makroekonomiczne.

czytaj więcej

Kształcenie zawodowe w ramach projektów UE

Poniedziałek, 21 lipca 2014r.

Minister Finansów wyjaśnił kwestię podatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Czwartek, 17 lipca 2014r.

Wydanie indywidualnej interpretacji może podatnika uchronić przed negatywnymi konsekwencjami zmiany „widzimisię” organów podatkowych. Jednak procedura ubiegania się o taką wiążącą wykładnię przepisów dla „przeciętnego Kowalskiego” może okazać się trudna. Stąd warto skorzystać z usług swojego doradcy, aby wniosek był skuteczny.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia