ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Inwestycje transportowe

Czwartek, 20 sierpnia 2015r.

Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych finansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 – to cel nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

czytaj więcej

Administracja podatkowa bardziej przyjazna

Czwartek, 13 sierpnia 2015r.

Ustawa o administracji podatkowej ma na celu usprawnienie działania administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom skorzystania z jej wsparcia, dzięki m.in. centrom obsługi i asystentom podatnika.

czytaj więcej

Małe zlecenia na 3 miesiące

Poniedziałek, 6 lipca 2015r.

Czy płatnik powinien zastosować 18% zryczałtowany podatek dochodowy (bez stosowania kosztów uzyskania przychodów) w sytuacji, gdy zawiera umowę zlecenia na 3 miesiące, kwota określona w umowie wynosi 480 zł, ale jednocześnie umowa przewiduje, że wypłaty będą następować co miesiąc po 160 zł?

 

czytaj więcej

Umorzone odsetki bez podatku

Czwartek, 18 czerwca 2015r.

Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu i kapitału. To najważniejsza zmiana wprowadzona nowym rozporządzeniem Ministra Finansów.

 

czytaj więcej

Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Poniedziałek, 18 maja 2015r.

Ulga inwestycyjna określona w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

czytaj więcej

Obowiązek zapłaty podatku a K.k.s.

Czwartek, 14 maja 2015r.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nakaz zapłaty zobowiązania podatkowego nie narusza zakazu karania dwa razy w tej samej sprawie.

czytaj więcej

Podatki bez tajemnic

Czwartek, 7 maja 2015r.

 Ruszył nowy program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów.

 

czytaj więcej

Rozliczenie samotnego rodzica

Wtorek, 7 kwietnia 2015r.

Podatniczka (matka dziecka) mieszka w konkubinacie z mężczyzną będącym ojcem dziecka, razem sprawują opiekę nad dzieckiemi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Dziecko otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. Czy podatniczka może rozliczyć się z PIT w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci?

czytaj więcej

Najskuteczniejsza firma doradcza 2014 - 3 miejsce!

Poniedziałek, 30 marca 2015r.

3 miejsce w Polsce dla ZETT Zbigniew Łebecki Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURO RACHUNKOWE - w rankingu Gazety Prawnej - NAJSKUTECZNIEJSZA FIRMA DORADCZA w roku 2014 (kategoria firm średnich 3-9 doradców podatkowych)!!! Dziękuję wspaniałemu mojemu Zespołowi Najlepszych Fachowców i naszym Klientom !!! ZETT POZYTYWNA ENERGIA!!!

czytaj więcej

Opodatkowanie olejów smarowych

Poniedziałek, 16 marca 2015r.

12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 - Oil Trading Poland, dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia