ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Ulga na dzieci

Środa, 10 grudnia 2014r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższa o 20% kwotę ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznaje podatnikowi dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

czytaj więcej

Wartość małych prezentów liczy się bez VAT

Wtorek, 25 listopada 2014r.

Wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarów, określone w momencie przekazania towaru.

czytaj więcej

Sąd może podatnikowi zaszkodzić?

Wtorek, 21 października 2014r.

Zakaz reformationis in peius nie ma zastosowania do skarg na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Sąd administracyjny, orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, nie jest więc zobowiązany stosować zasady zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego – uznał NSA.

czytaj więcej

Opodatkowanie usług turystyki

Wtorek, 30 września 2014r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r., stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawy o VAT”) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 i 1027), w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi.

czytaj więcej

Nowe wzory formularzy SD-3 i PCC-3

Poniedziałek, 22 września 2014r.

Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A, a także deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A.

czytaj więcej

Zbyt wysokie zaliczki

Wtorek, 16 września 2014r.

W 2014 r. wpłacamy zaliczki uproszczone na podstawie podatku należnego za 2012 r., w którym Spółka osiągnęła wysoki zysk. Jednak teraz Spółka straciła dużych odbiorców, zmniejszyły się jej obroty. Zaliczki na podatek stały się więc znacznym obciążeniem dla Spółki. Czy może ona w jakiś sposób obniżyć wysokość następnych zaliczek?

czytaj więcej

List ostrzegawczy dla handlujących elektroniką

Poniedziałek, 15 września 2014r.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki wystosowały pierwszy list ostrzegawczy, informujący o zagrożeniu oszustwami w zakresie VAT zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką.

czytaj więcej

Nieujawnione źródła przychodów

Czwartek, 4 września 2014r.

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, dotyczący opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów.

czytaj więcej

Będą ułatwienia podatkowe?

Piątek, 22 sierpnia 2014r.

Zasadniczym celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków prowadzenia przedsiębiorstw. Obejmuje on także propozycje istotnych rozwiązań podatkowych.

czytaj więcej

VAT w rolnictwie

Wtorek, 19 sierpnia 2014r.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2018 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia