ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Inwestycje transportowe

Czwartek, 20 sierpnia 2015r.

Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych finansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 – to cel nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nowe przepisy wydłużają z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom.
    Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź z zakresu modernizacji lub budowy infrastruktury kolejowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej.
    Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku inwestycji w drogi krajowe.
    Nowe rozwiązania mają umożliwić terminową realizację projektów drogowych
oraz kolejowych, a także przyczynić się do gospodarnego wydatkowania środków
publicznych.

 

 

E-DORADCA PODATKOWY 08/2015

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia