ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Administracja podatkowa bardziej przyjazna

Czwartek, 13 sierpnia 2015r.

Ustawa o administracji podatkowej ma na celu usprawnienie działania administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom skorzystania z jej wsparcia, dzięki m.in. centrom obsługi i asystentom podatnika.

Od 1 września 2015 r. mają zostać utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje oraz otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te mają pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który podlegają.
    Ustawa przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora
roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy asystenta podatnika, który będzie udzielał informacji o obowiązkach podatkowych.

    Ponadto nowe przepisy m.in. nakładają na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne.
    Ustawa przewiduje też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych. Zmiana ta ma poprawić jakość wydawanych interpretacji.

 

 

E-DORADCA PODATKOWY 08/2015

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia