ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi za jego udziały a VAT

Czwartek, 28 stycznia 2016r.

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

czytaj więcej

Jak organy podatkowe rozszerzają opodatkowanie VAT?

Wtorek, 19 stycznia 2016r.

Zdaje się, że zgodnie z prawem zwyczajowe i dobrowolne datki pieniężne przekazywane fundacji przy okazji odbierania psa do adopcji nie podlegają opodatkowaniu VAT. Organy podatkowe twierdzą jednak inaczej.

czytaj więcej

24 rocznica Biura ZETT

Poniedziałek, 9 listopada 2015r.

Dziękuję moim Pracownicom za to, że dziś obchodzimy 24 rocznicę firmy ZETT. Za wspólny sukces, za zaangażowanie i za pozytywną energię, która tworzy ZETT! Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności! Naszym wspaniałym Klientom również składam najlepsze życzenia i dziękuję, że są z nami od 24 lat! 

 

czytaj więcej

Umowa o współpracy gospodarczej z Iranem

Czwartek, 15 października 2015r.

Podpisana umowa o współpracy gospodarczej pozwoli na bezpośrednie działania nie tylko na szczeblu rządowym, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju współpracy handlowej pomiędzy naszymi krajami – powiedział Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński podczas spotkania z Ministrem Gospodarki i Finansów Iranu Alim Tayebnia.

czytaj więcej

Dodatkowe zwolnienia w PIT

Czwartek, 24 września 2015r.

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną też zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5 ustawy zmieniającej).

czytaj więcej

Inwestycje transportowe

Czwartek, 20 sierpnia 2015r.

Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych finansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 – to cel nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

czytaj więcej

Administracja podatkowa bardziej przyjazna

Czwartek, 13 sierpnia 2015r.

Ustawa o administracji podatkowej ma na celu usprawnienie działania administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom skorzystania z jej wsparcia, dzięki m.in. centrom obsługi i asystentom podatnika.

czytaj więcej

Małe zlecenia na 3 miesiące

Poniedziałek, 6 lipca 2015r.

Czy płatnik powinien zastosować 18% zryczałtowany podatek dochodowy (bez stosowania kosztów uzyskania przychodów) w sytuacji, gdy zawiera umowę zlecenia na 3 miesiące, kwota określona w umowie wynosi 480 zł, ale jednocześnie umowa przewiduje, że wypłaty będą następować co miesiąc po 160 zł?

 

czytaj więcej

Umorzone odsetki bez podatku

Czwartek, 18 czerwca 2015r.

Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu i kapitału. To najważniejsza zmiana wprowadzona nowym rozporządzeniem Ministra Finansów.

 

czytaj więcej

Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Poniedziałek, 18 maja 2015r.

Ulga inwestycyjna określona w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia