ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Należyta staranność w VAT

Środa, 13 września 2017r.

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF. Wśród tych opinii znalazło się stanowisko Stowarzyszenia Podatników w Polsce

czytaj więcej

Ustawa o robotyzacji

Piątek, 18 sierpnia 2017r.

Dzięki nowelizacji ustaw o PIT i CIT już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie.


czytaj więcej

Zwolnienie dla Kościoła katolickiego pomocą publiczną

Piątek, 7 lipca 2017r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Moment nabycia nieruchomości wskutek śmierci współmałżonka

Piątek, 9 czerwca 2017r.

W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 2/17, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.


czytaj więcej

Fiskus nie odzyska nienależnych zwrotów na podstawie przepisów cywilnych

Czwartek, 11 maja 2017r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. odzyskiwanie od podatników nienależnie im wypłaconych należności podatkowych powinno odbywać się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie przepisów prawa cywilnego.

czytaj więcej

Ułatwienia w rozliczaniu PIT

Poniedziałek, 6 marca 2017r.

Przyjęta już przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzi ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów w rozliczeniach PIT.

czytaj więcej

KERM zamknął prace nad koncepcją tzw. jednolitego podatku

Środa, 11 stycznia 2017r.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno
analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem. „Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za” i „przeciw”, zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego” – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM.


czytaj więcej

Prezenty dla małoletnich

Poniedziałek, 19 grudnia 2016r.


Odpowiadając na interpelację nr 4146, resort finansów wyjaśnił kwestię opodatkowania prezentów dla małoletnich.

czytaj więcej

Niedawne zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Czwartek, 10 listopada 2016r.

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Działania Ministerstwa Finansów związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania

Wtorek, 20 września 2016r.

15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ma ograniczyć zjawisko szkodliwej „optymalizacji” podatkowej, stosowanej przez niektórych podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia