ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie wstrzyma egzekucji zaległości

Czwartek, 21 czerwca 2012r.

Złożenie przez podatnika wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w sytuacji upływu terminu zapłaty podatku nie powstrzyma fiskusa od egzekucji zaległości. Przekonała się o tym czytelniczka, która wraz z zeznaniem PIT złożyła wniosek o rozłożenie podatku na raty.

czytaj więcej

Reguły handlowe pomogą ustalić kontrakt z zagranicznym partnerem

Środa, 20 czerwca 2012r.

Termin, trasa i czas przewozu towaru to istotne warunki, które powinny zostać sprecyzowane w umowie. Równie ważne jest określenie tego, kto ponosi koszty jego transportu, i ryzyko z tym związane Przy umowach międzynarodowej sprzedaży towarów trzeba ustalić wiele elementów. Będzie od nich zależało to, czy kontrakt zostanie wykonany w sposób prawidłowy.

czytaj więcej

Urlop ojcowski z każdego etatu

Środa, 20 czerwca 2012r.

Jeżeli pracownika równolegle zatrudnia kilka firm, to we wszystkich może skorzystać z dni wolnych z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. W tym czasie ma także prawo do zasiłku macierzyńskiego. Stanowisko takie przekazał nam resort pracy. Wynika z niego, że art. 1823 § 1 kodeks pracy, dający prawo ojcu wychowującemu dziecko do urlopu ojcowskiego, nie łączy tego prawa z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

czytaj więcej

Przedsiębiorcy będą prościej rozliczać podatek od towarów i usług

Wtorek, 19 czerwca 2012r.

Ministerstwo Finansów chce, aby od 1 stycznia 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał z upływem miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza prawdziwą rewolucję w zakresie powstania obowiązku podatkowego.

czytaj więcej

Rolnik nie zawsze kupi węgiel bez akcyzy

Poniedziałek, 18 czerwca 2012r.

Zdaniem fiskusa ogrzewanie garażu dla kombajnu lub magazynu warzyw nie jest związane z pracami rolniczymi. Na te cele trzeba więc kupować wyroby węglowe obciążone podatkiem akcyzowym. Zgodnie z ogólną zasadą zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.

czytaj więcej

Spółka przejmie odliczenia podatkowe po firmie osoby fizycznej

Poniedziałek, 18 czerwca 2012r.

Przedsiębiorca, który przekształci się w jednoosobową spółkę z o.o., zachowa prawa do odliczeń, jakie uzyskał, wykonując swoją działalność. Resort gospodarki, kontynuując deregulację i wprowadzając kolejne ułatwienia dla biznesu, planuje uzupełnić lukę w przepisach. Ministerstwo proponuje, aby w ślad za wprowadzoną rok temu sukcesją cywilnoprawną wykonywania działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, wprowadzić także sukcesję podatkową i znowelizować przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

czytaj więcej

Akcyza: Znów wzrośnie cena węgla i oleju napędowego

Poniedziałek, 18 czerwca 2012r.

Nowa dyrektywa energetyczna, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., uzależni wysokość stawki akcyzy od wyprodukowanej energii i emisji CO2. W Radzie Unii Europejskiej trwają pracę nad nową dyrektywą energetyczną, która ma zmienić obowiązującą dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. Przedstawiony projekt jest rewolucyjny i zasadniczo zmienia koncepcję dotychczasowych zasad opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych.

czytaj więcej

Firma później wystawi dowód sprzedaży

Piątek, 15 czerwca 2012r.

Nie siedem dni od zbycia, ale siedem dni od zakończenia miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, będzie miał przedsiębiorca na wystawienie faktury VAT. Przesunięcie terminu wystawienia faktury VAT to zmiana do ustawy o podatku od towarów i usług, którą zaproponowało Ministerstwo Finansów. Z perspektywy przedsiębiorców to jedna z najważniejszych zmian. Przede wszystkim dlatego, że przesuwa moment wystawienia faktury na następny miesiąc od dokonania transakcji.

czytaj więcej

Zmiany stawek VAT uderzają w obywateli

Piątek, 15 czerwca 2012r.

Inna wysokość podatków dla tych samych produktów o różnym przeznaczeniu powoduje powstawanie szarej strefy. Osłabienie gospodarcze, wzrost stawek VAT i akcyzy, ograniczenie prawa do odliczenia podatku, a także różnicowanie stawek na te same produkty w zależności od ich przeznaczenia – to jedynie kilka z wielu przyczyn utrzymywania się szarej strefy w Polsce. Z danych GUS wynika, że w ostatnich latach poza legalnym, opodatkowanym obrotem były towary i usługi stanowiące ok. 13 proc. PKB, a więc ok. 200 mld zł. Większość szarej strefy to oszustwa w VAT i akcyzie. Problem dotyczy np. branży paliwowej, stalowej czy piekarniczej.

czytaj więcej

Nie od każdego importu trzeba zapłacić VAT

Piątek, 15 czerwca 2012r.

Przywóz do Polski towaru spoza Unii Europejskiej skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT od importu. Niekiedy jednak w grę wchodzi zwolnienie z tego podatku. Dotyczy ono m.in. podatników, którzy zawierają transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), importowanych wcześniej z krajów trzecich.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia