ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

ZETT - 25 w Polsce i 3 na Śląsku - według Rzeczpospolitej

Wtorek, 3 lipca 2012r.

VI już Ranking Największych firm księgowo-doradczych Dziennika Rzeczpospolita ukazał się 18.06.2012 r. W Rankingu tym firma ZETT Zbigniew Łebecki znalazła się na 25 miejscu w Polsce w kalsyfikacji największych firm oraz na 3 miesjcu na Śląsku w Rankingu według regionów. Jest to kolejny ranking z uwzględnieniem Rankingu Dziennika Gazety Prawnej, gdzie ZETT wymieniany jest w czołówce polskich firm księgowo-doradczych.

czytaj więcej

Wyroku karnego nie przenosi się na koszty w PIT

Piątek, 29 czerwca 2012r.

Skazanie sprzedawcy paliwa wyrokiem karnym nie oznacza, że naczelnik urzędu skarbowego może automatycznie na jego podstawie wydawać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając skargę kasacyjną podatnika i uchylając niekorzystny dla niego wyrok sądu wojewódzkiego. W rozpatrywanej sprawie podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów pojazdami uniwersalnymi, opodatkowaną na zasadach ogólnych.

czytaj więcej

Pomoc dla pracowników nie podlega VAT

Piątek, 29 czerwca 2012r.

Świadczenia | Fiskus w końcu zmienił zdanie w sprawie rozliczania wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie chce już od niego podatku. Pracodawca, który przekazuje pracownikom świadczenia socjalne, nie jest podatnikiem VAT. Sądy uważają już tak od lat, fiskusa dopiero teraz przekonały argumenty przedsiębiorców.

czytaj więcej

Paragony z kas fiskalnych powinny być kontrolowane tylko przez dwa lata

Czwartek, 28 czerwca 2012r.

Utrzymanie obecnego, skróconego terminu przechowywania kopii dokumentów fiskalnych ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wraz z końcem 2012 r. zniknie możliwość stosowania 2-letniego okresu przechowywania kopii paragonów (licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż). Będzie to oznaczać powrót do obowiązku archiwizacji dokumentów fiskalnych przez 5 lat. Ministerstwo Gospodarki chce temu zapobiec, wprowadzając do ustawy o VAT okres 2-letni jako zasadę.

czytaj więcej

Strata powstała z wynajmowanego lokalu jest kosztem uzyskania przychodów

Czwartek, 28 czerwca 2012r.

Gdy firma opuszcza nieruchomość przed zakończeniem umowy najmu, może zaliczyć do kosztów stratę w postaci niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów. W sprawie, która była podstawą uchwały, spółka zajmująca się kolportażem prasy część kiosków prowadziła w wynajmowanych pomieszczeniach na dworcach oraz w centrach handlowych.

czytaj więcej

Elektroniczny nadzór płatników, składek i świadczeń

Poniedziałek, 25 czerwca 2012r.

ZUS uruchomił nowy system informatyczny, w którym każdy może sprawdzić stan swojego konta. Uda się przez niego umówić na wizytę z urzędnikiem na konkretny dzień i godzinę. Chodzi o Nowy Portal Informacyjny, który działa od 14 czerwca 2012 r. Mogą z niego korzystać zarówno ubezpieczeni, płatnicy składek, jak i świadczeniobiorcy. Na razie NPI ma zakres informacyjny – umożliwia oglądanie swoich danych zapisanych na kontach w ZUS.

czytaj więcej

Podatek katastralny zależny od położenia nieruchomości?

Poniedziałek, 25 czerwca 2012r.

Samorządy lokalne chcą, by wysokość podatku katastralnego zależała od położenia nieruchomości. Im bardziej atrakcyjna lokalizacja, tym wyższy byłby podatek - informuje "Gazeta Polska codziennie". Dotychczas podatek ten liczony był od powierzchni nieruchomości. Jednak miasta tak bardzo potrzebują pieniędzy, że postulują wprowadzenie tzw. strefowania podatku. Miałby on być obliczany od metra kwadratowego nieruchomości, ale jego stawka zależałaby od tego, w jakiej strefie znajduje się nieruchomość. Im lepsza byłaby lokalizacja, tym wyższą naliczano by stawkę podatku.

czytaj więcej

Akcyzę korygujemy według tych samych zasad co VAT

Poniedziałek, 25 czerwca 2012r.

Faktura korygująca in minus sprzedaż energii elektrycznej powinna zostać rozliczona w deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym została wystawiona. Tak orzekł WSA w Warszawie 29 maja 2012r. (III SA/Wa 2579/11). Wyjaśnił, że w przepisach akcyzowych nie ma regulacji szczególnych dotyczących sposobu korygowania rozliczeń z tytułu dostaw energii. Należy więc odwołać się do mechanizmu ujmowania korekt obniżających obrót przewidzianego w ustawie o VAT (art. 29 ust. 4a).

czytaj więcej

Składka rentowa prawie jak podatek

Piątek, 22 czerwca 2012r.

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że wyższe wpłaty do ZUS łamią prawo, firmy będą mogły się domagać nadpłaconych należności. Ustawa, na podstawie której przedsiębiorcy od 1 lutego 2012 r. płacą wyższą o 2 punkty procentowe składkę rentową, może trafić do kosza. Posłowie, którzy zaskarżyli ją do Trybunału Konstytucyjnego, zyskali w walce poważnych sojuszników – konstytucjonalistów, a także prokuratura generalnego.

czytaj więcej

Izba skarbowa nie może nałożyć podatku wyższego niż urząd

Piątek, 22 czerwca 2012r.

Zdarza się, że po wznowieniu postępowania organ odwoławczy, uchylając swoją decyzję, wydaje jednocześnie nową, mniej korzystną niż rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Tymczasem jest to naruszenie zakazu reformationis in peius. Po wydaniu przez organ odwoławczy decyzji ostatecznej czasem wychodzą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji (nieznane organowi odwoławczemu).

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia