ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jakie są konsekwencje poręczenia?

Wtorek, 10 lipca 2012r.

Często się zdarza, że jedna spółka z grupy kapitałowej poręcza kredyt innej. Warto ustalić za to wynagrodzenie. Takie rozwiązanie ograniczy ryzyko sporów z fiskusem, mimo że może obniżyć jego wpływy. W czasie kryzysu finansowego i przy ostrożnej polityce kredytowej prowadzonej przez banki uzyskanie kredytu przez nawet duże i stabilne firmy niejednokrotnie wiąże się z trudnościami. Banki zwykle żądają zabezpieczeń, np. hipoteki na firmowych nieruchomościach lub poręczenia od innej spółki z grupy.

czytaj więcej

Wyższego VAT nie będzie

Wtorek, 10 lipca 2012r.

Ministerstwo Finansów chce zminimalizować niebezpieczeństwo podwyżki stawek VAT. Resort finansów przedstawił projekt założeń do zmian ustawy o finansach publicznych i ustawy o VAT. Proponuje wprowadzić dodatkowy mechanizm ograniczający skutki przekroczenia długu publicznego ponad poziom 55 proc. PKB. Zgodnie z obecnymi przepisami jeśli dług publiczny przekroczy progi 50 lub 55 proc. PKB, uruchamiane są określone działania, np. obowiązek przyjęcia projektu budżetu na kolejny rok bez deficytu.

czytaj więcej

Firmom pomoże szybsze odliczenie od dochodu poniesionych strat

Poniedziałek, 9 lipca 2012r.

Prawo do uwzględnienia całej straty podatkowej zachęci przedsiębiorców do inwestowania. Znieść trzeba też 5-letni termin jej rozliczania, tak jak przewidują przepisy w innych krajach Unii Europejskiej. W ramach deregulacji przepisów Ministerstwo Gospodarki chce wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i znieść obowiązujący limit w zakresie rozliczania strat podatkowych z lat poprzednich. Teraz każda firma, która poniosła stratę, może ją odliczyć od dochodu w latach kolejnych, ale w jednym roku podatkowym nie może odliczyć więcej niż 50 proc. całej kwoty.

czytaj więcej

Fiskus więcej wyciągnie z naszych kieszeni. Zmusza go do tego rynek

Poniedziałek, 9 lipca 2012r.

Przez najbliższe trzy lata będziemy płacili coraz wyższe podatki. To skutek likwidacji niektórych ulg oraz stałego progu podatkowego. Podniesienie pierwszego progu podatkowego, który od ponad trzech lat wynosi 85 528 zł, to marzenie ściętej głowy – przewidują ekonomiści. Rząd ma przecież jasny plan: zejście z deficytem finansów publicznych poniżej 1 proc. PKB w 2015 r. – To będzie wymagać restrykcyjnej polityki podatkowej. A likwidacja niektórych ulg i zamrożony próg oznaczają, że efektywna stopa podatkowa będzie rosła – mówi Piotr Bujak, główny ekonomista Banku Nordea.

czytaj więcej

Nie każda zapłata za przyszłe towary czy usługi jest zaliczką

Poniedziałek, 9 lipca 2012r.

Otrzymanie wpłaty, która nie może zostać bezpośrednio powiązana z konkretnym zamówieniem, nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT. W takiej sytuacji nie trzeba więc wystawiać faktury. Rozliczenie zakupu towarów czy usług może przybierać różne formy. Zwykle bezpośrednio przy zakupie nabywca uiszcza kontrahentowi całą kwotę wynagrodzenia. Często też dostawa towarów czy wyświadczenie usług są poprzedzone przez wpłaty, które są pewną częścią głównej należności za towar lub usługę.

czytaj więcej

VAT: Nie można karać za błędy uczciwych firm

Piątek, 6 lipca 2012r.

Podatnik, który sprawdzi solidność rozliczeń swojego partnera handlowego, nie powinien być pozbawiony prawa do odliczenia VAT. Organy podatkowe i wojewódzkie sądy administracyjne wydawały dotychczas niekorzystne interpretacje i wyroki dla firm, które padły ofiarą oszustw w VAT. Przedsiębiorcy nie mogli w takiej sytuacji odliczyć podatku. Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz NSA, które zapadły w czerwcu tego roku, mogą zmienić ich sytuację. Dotychczasowe dominujące orzecznictwo polskich sądów nie przystaje bowiem do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i NSA.

czytaj więcej

Pełnomocnictwo ogólne ma być wprowadzone również w sprawach podatkowych

Czwartek, 5 lipca 2012r.

Rok temu DGP jako pierwszy informował, że uproszczenie polegające na wprowadzeniu pełnomocnictwa ogólnego w administracji publicznej nie obejmie spraw podatkowych. Ministerstwo Finansów, mimo obietnic, nie wprowadziło do tej pory takich zmian do Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749). Pomyślało o tym jednak Ministerstwo Gospodarki w ramach tzw. trzeciego pakietu deregulacyjnego. Dr Tomasz Oczkowski, partner w Kancelarii Radców Prawnych Pilarski, Oczkowski, wskazuje, że zmiana będzie sprzyjać wyeliminowaniu praktyk organów podatkowych, które żądają pełnomocnictw o sprecyzowanych treściach dotyczących umocowania pełnomocnika.

czytaj więcej

E-faktury do poprawki

Czwartek, 5 lipca 2012r.

Przedsiębiorcy mają zapewnić autentyczność elektronicznych dokumentów sprzedaży (e-faktur). Nie wiadomo jednak, jak powinni to robić. Najnowszy projekt zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który minister finansów konsultuje z innymi resortami, ma dostosować polskie przepisy do ustawodawstwa unijnego, m.in. w kwestii faktur VAT.

czytaj więcej

Samorządy wyciągają rękę po pieniądze do PFRON

Środa, 4 lipca 2012r.

Samorządy na własną prośbę przejęły część zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale pilotażowy program ledwie ruszył, a one już zastanawiają się, czy podołają zadaniu. Jak ustaliliśmy, umowy z PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” podpisały niemal wszystkie powiaty – 309 spośród 314. Dziś zastanawiają się, czy środki, jakie przekaże im PFRON na obsługę programu (115 mln zł w tym roku na stworzenie stanowiska pracy, przyjmowanie wniosków itd.), nie okażą się zbyt małe.

czytaj więcej

Więcej drobnych firm skorzysta z ułatwień podatkowych

Wtorek, 3 lipca 2012r.

Limit małego podatnika w PIT i CIT oraz VAT ma zostać podniesiony do 2 mln euro, co uprości rozliczenia podatkowe przedsiębiorców. Jak już informowaliśmy, zwiększenie z 1,2 mln do 2 mln euro limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie skutkowało tym, że więcej firm będzie mogło prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Jednocześnie do tego samego poziomu ma być podniesiony limit w obu ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz VAT, który decyduje o statusie małego podatnika.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia