ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Protokół nie zakończy przeprowadzonej kontroli skarbowej

Czwartek, 19 lipca 2012r.

Urzędy skarbowe dowolnie mogą sprawdzać i analizować zebrany materiał podczas kontroli skarbowej, szukając kolejnych dowodów do czasu wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji wymiarowej. Przekonał się o tym przedsiębiorca, u którego kontrola podatkowa trwała wprawdzie tyle, ile przewidują przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę wielkość firmy, ale czynności pokontrolne odbywały się zdecydowanie dłużej.

czytaj więcej

Ogródki działkowe są zwolnione z podatków

Czwartek, 19 lipca 2012r.

Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych nie płacą podatku od nieruchomości ani za grunt, ani za altany, chyba że przekraczają one normy określone w prawie budowlanym. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. nr 169 poz. 1419 z późn. zm.)pojawiły się zarzuty, że działkowcy będą musieli zapłacić wysokie podatki. Dotyczy to gruntów oraz budynków wybudowanych przez użytkowników działek.

czytaj więcej

Klimatyzacja w mieszkaniu z 8-proc. VAT

Środa, 18 lipca 2012r.

Jeżeli zamontowanie urządzenia wymaga jego trwałego połączenia z budynkiem i zwiększa ono komfort mieszkańców, jest to modernizacja. Usługa taka jest więc obciążona preferencyjną stawką podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT 8-proc. stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Bardzo istotne jest więc, które usługi można uznać za remont lub modernizację.

czytaj więcej

Skarbówka będzie wiedziała więcej. Zakres wymiany danych skarbowych zostanie rozszerzony

Środa, 18 lipca 2012r.

Rząd przyjął wczoraj projekt założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Obie ustawy zostaną dostosowane do przepisów dyrektywy 2011/16/UE o współpracy administracyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania. Nowe przepisy unijne przewidują szerszy zakres informacji podlegających wymianie. Wymaga to wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zmiany polegającej na objęciu wymianą wszelkich informacji, które wydają się istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów podatkowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Zwolnienie z CIT zależy od rezydencji podatkowej

Poniedziałek, 16 lipca 2012r.

Podleganie opodatkowaniu podatkiem CIT od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej. Warunku tego nie można utożsamiać z realnym obciążeniem podatkiem (niekorzystaniem ze zwolnienia). Takie stanowisko zajął minister finansów w interpretacji ogólnej. Wątpliwości powstały na tle art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym kraju UE lub państwie EOG, jeżeli podmioty te m.in. podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

czytaj więcej

Sezonową firmę trzeba zgłosić fiskusowi

Poniedziałek, 16 lipca 2012r.

Podatnik, który zamierza rozpocząć w wakacje prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, musi wybrać na piśmie formę opodatkowania swoich zysków. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czy też sprzedaż na straganach pamiątek mogą być prowadzone, kiedy są sprzyjające warunki atmosferyczne. To powoduje, że działalność gospodarcza w sezonie letnim trwa zazwyczaj dwa lub trzy miesiące. Krótki czas prowadzenia takiej firmy nie oznacza jednak, że takiej działalności nie trzeba rejestrować.

czytaj więcej

Ekonomiści o podatku liniowym: dużo hałasu, mało efektów

Piątek, 13 lipca 2012r.

Jakie byłyby skutki wprowadzenia podatku liniowego? Według najnowszej analizy – mizerne. W wakacje Sejm ma przyjąć nowelizację ustawy o PIT. Wprowadza ona zmiany w ulgach, ale będzie miała jeszcze jeden efekt – pogrzebie ostatecznie pomysł wprowadzenia podatku liniowego. Taki rytm wprowadzania zmian powoduje, że w tej kadencji nie będzie już raczej miejsca na inne modyfikacje w PIT. A to oznacza, że to już po raz drugi podczas sprawowania władzy PO odpuszcza kwestie swojego niegdyś sztandarowego pomysłu. „Trzy razy 15” to hasło PO sprzed siedmiu lat, które mówiło o wprowadzeniu jednej stawki PIT, CIT i VAT.

czytaj więcej

Janosikowe do zmiany

Piątek, 13 lipca 2012r.

Na zmianach w janosikowym nie stracą gminy i powiaty. Największy problem jest z województwami. Pierwszym orędownikiem zmian w janosikowym było województwo mazowieckie. To ono jest jedynym płatnikiem subwencji na rzecz teoretycznie biedniejszych województw. Jednak zgodnie ze sprawozdaniem, które ostatnio przyjęli posłowie z podkomisji finansów publicznych, limit wpłat na janosikowe miałby wynieść 40 proc. wpływów podatkowych.

czytaj więcej

Jakie są skutki przelewu wierzytelności

Środa, 11 lipca 2012r.

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, że sprzedaż wierzytelności za cenę niższą niż nominalna, która odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności, nie podlega VAT. Wniesienie aportem wierzytelności też nie powinno być zatem opodatkowane. Wierzyciel ma prawo dokonać cesji wierzytelności, tj. przeniesienia jej na osobę trzecią nawet bez zgody dłużnika.

czytaj więcej

Absurdy ustawy hazardowej: celnicy śledzą imprezy z losowaniem nagród

Środa, 11 lipca 2012r.

Organizatorzy loterii, w których można wygrać rzeczy, mogą być ukarani. Funkcjonariusze grożą im grzywnami, a od zwycięzców żądają pieniędzy. Ustawa o grach hazardowych prowadzi do absurdów. Organy celne i podatkowe ścigają organizatorów imprez sportowych z loteriami, którzy nie uzyskali wcześniej zezwolenia na ich organizację. Uczestnicy takich zawodów nie otrzymują nagród za zwycięstwo w imprezie, ale każdy losuje nagrodę.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia