ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Indywidualne dane dużych podatników CIT do przejrzenia

Poniedziałek, 4 czerwca 2018r.

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatkowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)1, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. 


czytaj więcej

Ułatwienia dla rodziców

Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Zamiast rejestrować narodziny dziecka w urzędzie, już od czerwca br. będzie to można zrobić bez wychodzenia z domu, on-line. 


czytaj więcej

WYPLENIAMY OKRUCIEŃSTWO WOBEC ZWIERZĄT

Piątek, 16 marca 2018r.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. 


czytaj więcej

Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok

Czwartek, 30 listopada 2017r.

Ogłoszono stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 r. określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

czytaj więcej

Dwukrotne zwiększenie limitu 50-proc. kosztów dla twórców

Czwartek, 19 października 2017r.

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie  można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony. O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali 29 września 2017 roku wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku.

czytaj więcej

Należyta staranność w VAT

Środa, 13 września 2017r.

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF. Wśród tych opinii znalazło się stanowisko Stowarzyszenia Podatników w Polsce

czytaj więcej

Ustawa o robotyzacji

Piątek, 18 sierpnia 2017r.

Dzięki nowelizacji ustaw o PIT i CIT już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie.


czytaj więcej

Zwolnienie dla Kościoła katolickiego pomocą publiczną

Piątek, 7 lipca 2017r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Moment nabycia nieruchomości wskutek śmierci współmałżonka

Piątek, 9 czerwca 2017r.

W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 2/17, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.


czytaj więcej

Fiskus nie odzyska nienależnych zwrotów na podstawie przepisów cywilnych

Czwartek, 11 maja 2017r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. odzyskiwanie od podatników nienależnie im wypłaconych należności podatkowych powinno odbywać się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie przepisów prawa cywilnego.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia