ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Wymiar etatu wpływa na kwotę zasiłku

Wtorek, 11 września 2012r.

Pracodawca musi podnieść podstawę świadczenia chorobowego, jeśli średnia wysokość wynagrodzenia przyjęta do jej ustalenia jest niższa od minimalnej pensji proporcjonalnej do rozmiaru czasu pracy. Wysokość należnych świadczeń chorobowych zależy od osiąganych przez ubezpieczonego przychodów, od których została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe.

Dla pracowników przewidziano gwarantowaną minimalną podstawę wymiaru zasiłku, ustalaną w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest podniesienie podstawy świadczenia, gdy średnia wynagrodzenia przyjęta do ustalenia jej wysokości jest niższa od minimalnej pensji obowiązującej w danym roku.

Radosław Kaczmarek - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.09.11

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia