ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Kupując od komornika, też można odliczyć VAT

Poniedziałek, 3 września 2012r.

Jeżeli podatnik nabywa majątek zadłużonej firmy i otrzymuje fakturę wystawioną przez organ egzekucyjny, to wynikająca z niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym. W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że sprzedaży majątku dłużnika będącego podatnikiem VAT dokonują organy egzekucyjne, w szczególności komornicy sądowi. Przede wszystkim sprzedawane są należące do dłużnika (podatnika VAT) towary handlowe, surowce, środki trwałe (np. samochody, maszyny), nieruchomości.

Marcin Szymankiewicz - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.09.03

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia