ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Działalność gospodarcza czy lokowanie pieniędzy

Czwartek, 16 sierpnia 2012r.

Wyrok NSA mówiący, że odsetki z firmowego konta są przychodem z kapitałów pieniężnych, komplikuje rozliczenie przedsiębiorców. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 1 sierpnia 2012 r. (II FSK 2644/10), że odsetki z lokat, bez względu na nazwę rachunku, pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy, a nie z prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawa, która znalazła swój finał w NSA, dotyczyła podatnika, który zwrócił się do fiskusa o interpretację w kwestii określenia źródła przychodów dla otrzymywanych odsetek od lokat bankowych. Planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej).

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia