ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Nabywca gruntu rolnego nie musi płacić fiskusowi PCC

Środa, 5 września 2012r.

Ministerstwo Finansów chce znieść niektóre zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla nieruchomości. Mają one także dotyczyć nabywców gruntu rolnego. W art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) istnieje zwolnienie, które obejmuje m.in. umowy sprzedaży nieruchomości lub ich części (z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast).

czytaj więcej

Opłata za publikację sprawozdania wyniesie 500 złotych

Środa, 5 września 2012r.

Od przyszłego roku sprawozdania finansowe badane przez biegłego rewidenta będą podlegały ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotyczy to jednak tylko raportów sporządzonych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółkami cywilnymi. Za publikację zapłacą oni 500 zł. Taką wysokość opłaty zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości w opublikowanym projekcie nowelizacji przepisów wykonawczych.

czytaj więcej

Nie będzie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Poniedziałek, 3 września 2012r.

Resort gospodarki chce zlikwidować obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Eksperci twierdzą, że trudno będzie zrealizować ten postulat. Ministerstwo Gospodarki, uzasadniając założenia do projektu trzeciej ustawy deregulacyjnej, wskazuje, że gminne i miejskie organy podatkowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta) posiadają informacje niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości. Nie ma więc potrzeby, aby po wybudowaniu lub zakupie nieruchomości osoby fizyczne i firmy składały – odpowiednio – informację oraz deklaracje na podatek od nieruchomości.

czytaj więcej

Kupując od komornika, też można odliczyć VAT

Poniedziałek, 3 września 2012r.

Jeżeli podatnik nabywa majątek zadłużonej firmy i otrzymuje fakturę wystawioną przez organ egzekucyjny, to wynikająca z niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym. W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że sprzedaży majątku dłużnika będącego podatnikiem VAT dokonują organy egzekucyjne, w szczególności komornicy sądowi. Przede wszystkim sprzedawane są należące do dłużnika (podatnika VAT) towary handlowe, surowce, środki trwałe (np. samochody, maszyny), nieruchomości.

czytaj więcej

Jakie są skutki przekazania dywidendy rzeczowej

Czwartek, 16 sierpnia 2012r.

Udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej zwykle dostaje co roku określoną kwotę na konto. Zamiast niej może jednak otrzymać np. nieruchomość lub znak towarowy. Spółki kapitałowe, podejmując uchwałę o podziale zysku, przyznają wspólnikom (akcjonariuszom) dywidendę. Kodeks spółek handlowych nie przesądza, że musi to być świadczenie o charakterze pieniężnym. Skutek dla uprawnionego do dywidendy wspólnika jest taki sam, gdy nie jest ona wypłacana w gotówce – zawsze otrzymanie dywidendy umożliwia wspólnikowi realizację prawa do udziału w zysku spółki.

czytaj więcej

Działalność gospodarcza czy lokowanie pieniędzy

Czwartek, 16 sierpnia 2012r.

Wyrok NSA mówiący, że odsetki z firmowego konta są przychodem z kapitałów pieniężnych, komplikuje rozliczenie przedsiębiorców. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 1 sierpnia 2012 r. (II FSK 2644/10), że odsetki z lokat, bez względu na nazwę rachunku, pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy, a nie z prowadzonej działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Fiskus może dłużej sprawdzać firmy

Wtorek, 14 sierpnia 2012r.

Kontrolerzy różnych organów w każdej instancji z osobna mają własny limit czasu kontroli u przedsiębiorcy. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko dotyczące przepisów, które miały ograniczyć czas kontroli. Sąd kasacyjny uznał, że roczny limit kontroli nie dotyczy wszystkich organów. Oznacza to, że różne organy kontroli (podatkowe, ZUS, inspekcja pracy itp.) nie muszą się martwić, ile czasu spędził w firmie poprzednik. Każdy z nich będzie mógł siedzieć u przedsiębiorcy tyle, ile przewiduje roczny limit kontroli

czytaj więcej

Sprawę urzędową łatwiej będzie załatwić online

Wtorek, 14 sierpnia 2012r.

Obywatel sam poświadczy elektroniczne kopie dokumentów wysyłanych do urzędu przez ePUAP. Coraz więcej instytucji i urzędów umożliwia załatwianie spraw przez Internet. Jeszcze jednak nie wszystkie. Ustalenie, co i gdzie można załatwić drogą elektroniczną, jest żmudne. - Ostatnio chciałem za pośrednictwem ePUAP złożyć wniosek o becikowe - mówi pan Mirosław z Warszawy. – Okazało się jednak, że i tak będę musiał udać się do urzędu, aby przedstawić oryginały przesłanych drogą elektroniczną i dołączonych do wniosku dokumentów – żali się „Rzeczpospolitej". Ostatecznie pan Mirosław zdecydował się złożyć wniosek tradycyjne.

czytaj więcej

Spadki z zagranicy pozostaną podwójnie opodatkowane

Piątek, 10 sierpnia 2012r.

Rozwiązania, które stosuje polski fiskus, powodują, że czasem podatki przekraczają wartość majątku, który spadkodawca pozostawił za granicą. MF nie zamierza jednak ich zmieniać. Co roku w Unii Europejskiej ustala się prawa do ok. 4,5 mln spadków. 10 proc. z nich to spadki transgraniczne, czyli takie, w których spadkobierca dziedziczy majątek po zmarłym w innym kraju (np. obywatel polski pozostawia po sobie nieruchomość w Niemczech). Ich wartość szacuje się na ponad 120 mld euro. Największym problemem, z którym muszą borykać się osoby dziedziczące majątek z zagranicy, jest podwójne opodatkowanie.

czytaj więcej

Zła wiadomość dla pracowników. Terminowe umowy o pracę nie przekształcą się w stałe kontrakty

Piątek, 10 sierpnia 2012r.

Dobra wiadomość dla pracodawców, znacznie gorsza dla pracowników. Terminowe umowy o pracę zawarte przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej (22 sierpnia 2009 r.), które rozwiązywały się w okresie od 22 sierpnia do 31 grudnia 2011 r., nie przekształcą się w kontrakty na czas nieokreślony. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie dotyczyło umowy o pracę zawartej na okres od 16 kwietnia 2009 r. do 31 października 2011 r.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia