ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jakie są skutki w VAT otrzymania dotacji na nabycie środka trwałego

Piątek, 14 września 2012r.

Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dolicza się wyłącznie dopłaty przyznane podatnikowi dostarczającemu dotowane towary lub usługi, jeżeli dofinansowanie to ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych produktów. Pytanie o podatkowe następstwa otrzymania dotacji traktowanej jako nieodpłatna i bezzwrotna pomoc mająca na celu wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej jest źródłem wielu wątpliwości przedsiębiorców. Rozpatrzenie przedstawionego zagadnienia wymaga w pierwszej kolejności przytoczenia treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, tj. normy ustalającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej

Wymiar etatu wpływa na kwotę zasiłku

Wtorek, 11 września 2012r.

Pracodawca musi podnieść podstawę świadczenia chorobowego, jeśli średnia wysokość wynagrodzenia przyjęta do jej ustalenia jest niższa od minimalnej pensji proporcjonalnej do rozmiaru czasu pracy. Wysokość należnych świadczeń chorobowych zależy od osiąganych przez ubezpieczonego przychodów, od których została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe.

czytaj więcej

Bezrobocie rośnie, a chętnych do pracy przybywa. Aż 38 osób na jedno miejsce

Wtorek, 11 września 2012r.

W sierpniu wzrosła liczba ofert w urzędach pracy. Pomogło 450 mln zł, które pośredniaki dostały na zwalczanie bezrobocia. W sierpniu w urzędach pracy w całym kraju było 74,7 tys. propozycji zatrudnienia, czyli o 10,4 tys. więcej niż w lipcu – wynika ze wstępnych danych resortu pracy. Ale na koniec sierpnia było ich już tylko 51,7 tys. W rezultacie na jedną ofertę pracy przypadało 38 zarejestrowanych bezrobotnych. To jednak i tak lepiej niż na koniec lipca, gdy były to 44 osoby.

czytaj więcej

Opóźniona faktura to kredyt dla fiskusa

Poniedziałek, 10 września 2012r.

Nowe zasady rozliczeń VAT mogą pogorszyć płynność finansową firm kupujących towary w UE. Kto nabywa towary od unijnych kontrahentów i dostaje faktury z opóźnieniem, powinien się przygotować na kosztowne zmiany. Nie zapłaci wyższego podatku, ale może się okazać, że jego pieniądze dłużej poleżą na koncie urzędu skarbowego.

czytaj więcej

Nabywca gruntu rolnego nie musi płacić fiskusowi PCC

Środa, 5 września 2012r.

Ministerstwo Finansów chce znieść niektóre zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla nieruchomości. Mają one także dotyczyć nabywców gruntu rolnego. W art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) istnieje zwolnienie, które obejmuje m.in. umowy sprzedaży nieruchomości lub ich części (z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast).

czytaj więcej

Opłata za publikację sprawozdania wyniesie 500 złotych

Środa, 5 września 2012r.

Od przyszłego roku sprawozdania finansowe badane przez biegłego rewidenta będą podlegały ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotyczy to jednak tylko raportów sporządzonych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółkami cywilnymi. Za publikację zapłacą oni 500 zł. Taką wysokość opłaty zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości w opublikowanym projekcie nowelizacji przepisów wykonawczych.

czytaj więcej

Nie będzie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Poniedziałek, 3 września 2012r.

Resort gospodarki chce zlikwidować obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Eksperci twierdzą, że trudno będzie zrealizować ten postulat. Ministerstwo Gospodarki, uzasadniając założenia do projektu trzeciej ustawy deregulacyjnej, wskazuje, że gminne i miejskie organy podatkowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta) posiadają informacje niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości. Nie ma więc potrzeby, aby po wybudowaniu lub zakupie nieruchomości osoby fizyczne i firmy składały – odpowiednio – informację oraz deklaracje na podatek od nieruchomości.

czytaj więcej

Kupując od komornika, też można odliczyć VAT

Poniedziałek, 3 września 2012r.

Jeżeli podatnik nabywa majątek zadłużonej firmy i otrzymuje fakturę wystawioną przez organ egzekucyjny, to wynikająca z niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym. W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że sprzedaży majątku dłużnika będącego podatnikiem VAT dokonują organy egzekucyjne, w szczególności komornicy sądowi. Przede wszystkim sprzedawane są należące do dłużnika (podatnika VAT) towary handlowe, surowce, środki trwałe (np. samochody, maszyny), nieruchomości.

czytaj więcej

Jakie są skutki przekazania dywidendy rzeczowej

Czwartek, 16 sierpnia 2012r.

Udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej zwykle dostaje co roku określoną kwotę na konto. Zamiast niej może jednak otrzymać np. nieruchomość lub znak towarowy. Spółki kapitałowe, podejmując uchwałę o podziale zysku, przyznają wspólnikom (akcjonariuszom) dywidendę. Kodeks spółek handlowych nie przesądza, że musi to być świadczenie o charakterze pieniężnym. Skutek dla uprawnionego do dywidendy wspólnika jest taki sam, gdy nie jest ona wypłacana w gotówce – zawsze otrzymanie dywidendy umożliwia wspólnikowi realizację prawa do udziału w zysku spółki.

czytaj więcej

Działalność gospodarcza czy lokowanie pieniędzy

Czwartek, 16 sierpnia 2012r.

Wyrok NSA mówiący, że odsetki z firmowego konta są przychodem z kapitałów pieniężnych, komplikuje rozliczenie przedsiębiorców. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 1 sierpnia 2012 r. (II FSK 2644/10), że odsetki z lokat, bez względu na nazwę rachunku, pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy, a nie z prowadzonej działalności gospodarczej.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia