ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Nie będzie zmian w CIT, niepewne zmiany w VAT

Piątek, 5 października 2012r.

Ministerstwo Finansów nie zdąży z nowelizacją przepisów na czas. To dobra wiadomość, ale głównie jeśli chodzi o podatek dochodowy. Wspólnicy ponad 2,5 tys. spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.a.) mogą jeszcze spać spokojnie. Radykalne zmiany, które miały pozbawić ich korzyści podatkowych, nie zostaną wprowadzone w życie z początkiem 2013 roku. Szybko nie będzie też innych zmian w CIT, które eliminują pewne możliwości optymalizacji podatkowej. Ministerstwo Finansów pogodziło się z tym, że nie uda się uchwalić ustawy w planowanym terminie. – Czekamy jeszcze na opinię rady legislacyjnej. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko będzie zakończyć cały proces legislacyjny do końca listopada tego roku – powiedziała DGP Wiesława Dróżdż, rzecznik Ministerstwa Finansów.

czytaj więcej

Jaką formę rozliczania podatków wybrać, gdy zaczyna się własny biznes

Wtorek, 2 października 2012r.

Zanim przedsiębiorca zarejestruje się w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, powinien rozważyć, czy opodatkować się na zasadach ogólnych, ryczałtem, czy też kartą podatkową. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, musi dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

czytaj więcej

NBP: prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez bezrobotnych maleje

Poniedziałek, 24 września 2012r.

Analiza przepływów na rynku pracy w drugim kwartale 2012 r. wskazuje na symptomy słabnięcia popytu na pracę - wynika z kwartalnego raportu o rynku pracy opublikowanego przez NBP. Oznacza to spadek prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez osoby bezrobotne.

czytaj więcej

Jak skorzystać z ulg mieszkaniowych w rozliczeniach z fiskusem?

Poniedziałek, 24 września 2012r.

Osoba, która sprzedaje lokal po pięciu latach od nabycia, nie zapłaci podatku dochodowego. Jeśli jednak pozbywa się go wcześniej, może skorzystać z ulg mieszkaniowych. O tym, którą zastosować, decyduje moment nabycia.

czytaj więcej

Kopie faktur nie muszą mieć formy papierowej

Poniedziałek, 17 września 2012r.

Zakres obowiązków nakładanych na podatnika wynikający z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 68, poz. 360; dalej: rozporządzenie) jest wyczerpany już w chwili wystawienia faktury (oryginału oraz kopii). Żaden przepis ani ustawy, ani rozporządzenia nie nakłada na podatnika obowiązku przechowywania kopii faktur w formie papierowej.

czytaj więcej

Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

Poniedziałek, 17 września 2012r.

Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Zatrudniony odłoży przepracowany czas na własnym firmowym rachunku. Jeśli będzie miał nadgodziny, otrzyma za nie wyższy dodatek. Rozkład godzin pracy ma być ustalony w układzie zbiorowym, porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników. To jedna z propozycji zmian przepisów o czasie pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawi partnerom społecznym. Wspólnie mają oni przygotować cały nowy dział VI kodeksu pracy poświęcony tym zagadnieniom.

czytaj więcej

Jakie są skutki w VAT otrzymania dotacji na nabycie środka trwałego

Piątek, 14 września 2012r.

Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dolicza się wyłącznie dopłaty przyznane podatnikowi dostarczającemu dotowane towary lub usługi, jeżeli dofinansowanie to ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych produktów. Pytanie o podatkowe następstwa otrzymania dotacji traktowanej jako nieodpłatna i bezzwrotna pomoc mająca na celu wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej jest źródłem wielu wątpliwości przedsiębiorców. Rozpatrzenie przedstawionego zagadnienia wymaga w pierwszej kolejności przytoczenia treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, tj. normy ustalającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej

Wymiar etatu wpływa na kwotę zasiłku

Wtorek, 11 września 2012r.

Pracodawca musi podnieść podstawę świadczenia chorobowego, jeśli średnia wysokość wynagrodzenia przyjęta do jej ustalenia jest niższa od minimalnej pensji proporcjonalnej do rozmiaru czasu pracy. Wysokość należnych świadczeń chorobowych zależy od osiąganych przez ubezpieczonego przychodów, od których została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe.

czytaj więcej

Bezrobocie rośnie, a chętnych do pracy przybywa. Aż 38 osób na jedno miejsce

Wtorek, 11 września 2012r.

W sierpniu wzrosła liczba ofert w urzędach pracy. Pomogło 450 mln zł, które pośredniaki dostały na zwalczanie bezrobocia. W sierpniu w urzędach pracy w całym kraju było 74,7 tys. propozycji zatrudnienia, czyli o 10,4 tys. więcej niż w lipcu – wynika ze wstępnych danych resortu pracy. Ale na koniec sierpnia było ich już tylko 51,7 tys. W rezultacie na jedną ofertę pracy przypadało 38 zarejestrowanych bezrobotnych. To jednak i tak lepiej niż na koniec lipca, gdy były to 44 osoby.

czytaj więcej

Opóźniona faktura to kredyt dla fiskusa

Poniedziałek, 10 września 2012r.

Nowe zasady rozliczeń VAT mogą pogorszyć płynność finansową firm kupujących towary w UE. Kto nabywa towary od unijnych kontrahentów i dostaje faktury z opóźnieniem, powinien się przygotować na kosztowne zmiany. Nie zapłaci wyższego podatku, ale może się okazać, że jego pieniądze dłużej poleżą na koncie urzędu skarbowego.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia