ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Urlopu macierzyńskiego nie wolno przerwać tuż po porodzie

Czwartek, 11 października 2012r.

Gdy matka dziecka znajdzie się w szpitalu przed upływem ośmiu tygodni po jego urodzeniu, ojciec noworodka może się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie go pobierał nie dłużej, niż ukończy ono 56. dzień życia. Zdarza się, że matka nowo narodzonego dziecka znajdzie się w szpitalu i z tego powodu nie może się nim opiekować. Gdy dzieje się to przed upływem ośmiu tygodni po porodzie, nie może ona przerwać urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej

Nowy podatek - tym razem od deszczu

Wtorek, 9 października 2012r.

Specjalna opłata liczona od powierzchni dachu ma ratować gminne budżety. Pomysł PO jest już w Sejmie. Sądy już nie będą mogły kwestionować podatku pobieranego od wód opadowych kierowanych do kanalizacji z dachów budynków. Posłowie PO złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która ułatwia naliczanie tej opłaty. Tak jak w przypadku np. parkingu, o tym, ile zapłacimy rocznie za dach, zadecyduje jego powierzchnia.

czytaj więcej

Nie będzie tańszej benzyny: Polska nie zmniejszy akcyzy

Wtorek, 9 października 2012r.

Polska od przyszłego roku mogłaby mocno obniżyć akcyzę na benzynę. To efekt wzmocnienia złotego. W rzeczywistości na tańsze tankowanie nie mamy co liczyć. Minimalna wysokość podatków zawartych w cenie paliw w krajach UE wynosi 330 euro za 1000 litrów diesla i 359 euro za 1000 litrów benzyn. Na rok 2012 obciążenia podatkowe (akcyza i opłata paliwowa) wyznaczaliśmy według kursu euro na poziomie 4,3816 zł. W przyszłym roku przelicznik będzie wynosił 4,1057 zł.

czytaj więcej

O przeniesieniu kasy fiskalnej trzeba poinformować urząd

Piątek, 5 października 2012r.

Jeżeli przedsiębiorca ewidencjonuje obrót przy pomocy kasy rejestrującej, a zdecyduje się przenieść sklep, musi zawiadomić urząd skarbowy i właściwy serwis o zmianie miejsca użytkowania urządzenia. – Przepisy nie określają, w jakiej formie ma być dokonane to zawiadomienie, jednak praktyka wskazuje, że najpewniejsza jest forma pisemna z potwierdzoną kopią.

czytaj więcej

Nie będzie zmian w CIT, niepewne zmiany w VAT

Piątek, 5 października 2012r.

Ministerstwo Finansów nie zdąży z nowelizacją przepisów na czas. To dobra wiadomość, ale głównie jeśli chodzi o podatek dochodowy. Wspólnicy ponad 2,5 tys. spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.a.) mogą jeszcze spać spokojnie. Radykalne zmiany, które miały pozbawić ich korzyści podatkowych, nie zostaną wprowadzone w życie z początkiem 2013 roku. Szybko nie będzie też innych zmian w CIT, które eliminują pewne możliwości optymalizacji podatkowej. Ministerstwo Finansów pogodziło się z tym, że nie uda się uchwalić ustawy w planowanym terminie. – Czekamy jeszcze na opinię rady legislacyjnej. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko będzie zakończyć cały proces legislacyjny do końca listopada tego roku – powiedziała DGP Wiesława Dróżdż, rzecznik Ministerstwa Finansów.

czytaj więcej

Jaką formę rozliczania podatków wybrać, gdy zaczyna się własny biznes

Wtorek, 2 października 2012r.

Zanim przedsiębiorca zarejestruje się w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, powinien rozważyć, czy opodatkować się na zasadach ogólnych, ryczałtem, czy też kartą podatkową. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, musi dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

czytaj więcej

NBP: prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez bezrobotnych maleje

Poniedziałek, 24 września 2012r.

Analiza przepływów na rynku pracy w drugim kwartale 2012 r. wskazuje na symptomy słabnięcia popytu na pracę - wynika z kwartalnego raportu o rynku pracy opublikowanego przez NBP. Oznacza to spadek prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez osoby bezrobotne.

czytaj więcej

Jak skorzystać z ulg mieszkaniowych w rozliczeniach z fiskusem?

Poniedziałek, 24 września 2012r.

Osoba, która sprzedaje lokal po pięciu latach od nabycia, nie zapłaci podatku dochodowego. Jeśli jednak pozbywa się go wcześniej, może skorzystać z ulg mieszkaniowych. O tym, którą zastosować, decyduje moment nabycia.

czytaj więcej

Kopie faktur nie muszą mieć formy papierowej

Poniedziałek, 17 września 2012r.

Zakres obowiązków nakładanych na podatnika wynikający z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 68, poz. 360; dalej: rozporządzenie) jest wyczerpany już w chwili wystawienia faktury (oryginału oraz kopii). Żaden przepis ani ustawy, ani rozporządzenia nie nakłada na podatnika obowiązku przechowywania kopii faktur w formie papierowej.

czytaj więcej

Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

Poniedziałek, 17 września 2012r.

Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Zatrudniony odłoży przepracowany czas na własnym firmowym rachunku. Jeśli będzie miał nadgodziny, otrzyma za nie wyższy dodatek. Rozkład godzin pracy ma być ustalony w układzie zbiorowym, porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników. To jedna z propozycji zmian przepisów o czasie pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawi partnerom społecznym. Wspólnie mają oni przygotować cały nowy dział VI kodeksu pracy poświęcony tym zagadnieniom.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia