ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Złożenie VAT-R nie zawsze jest obowiązkowe

Czwartek, 25 października 2012r.

Zgłoszenia rejestracyjnego nie trzeba składać, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 tys. zł. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z obowiązku rozliczeń, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności – kwoty 150 tys. zł (zwolnienie podmiotowe).

czytaj więcej

Prywatne kluby dla dzieci szybciej zostaną skontrolowane

Czwartek, 25 października 2012r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w zakresie opieki nad dziećmi, podobnym do tych, które zdarzyły się w prywatnej placówce działającej we Wrocławiu. Tam opiekunki w sposób rażący zaniedbywały dzieci.

czytaj więcej

SPOTKANIE BIZNESOWE 18.10.2012r.

Poniedziałek, 22 października 2012r.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W TRUDNYCH CZASACH

Program szkolenia:
-zabezpieczenie majatku przedsiębiorcy
-zmiany w prawie spadkowym
-optymalizacja podatkowa
-plan sukcesji

czytaj więcej

Czy zmiany w VAT wymuszą zmiany w podatku dochodowym? Wskazany bardziej kasowy PIT i CIT

Poniedziałek, 22 października 2012r.

Zmianom w kasowym rozliczeniu VAT nie towarzyszą modyfikacje CIT i PIT. Te podatki trzeba płacić nawet od przychodów, których firma nie otrzymała. Rząd chce, jak twierdzi, ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują na czas pieniędzy od kontrahentów. W efekcie, po zmianach w prawie, mali podatnicy będą mogli rozliczać VAT w momencie otrzymania zapłaty – bez względu na to, z jakim opóźnieniem do niej dojdzie (dziś, jeśli wybrali tzw. kasowy VAT, mogą czekać z uregulowaniem podatku nie dłużej niż 90 dni). Małym podatnikiem są firmy, których sprzedaż (wraz z podatkiem) nie przekroczyła rocznie równowartości 1,2 mln euro. Tego typu zasady nie obowiązują w przypadku podatku dochodowego

czytaj więcej

Fiskus łaskawy dla dowozu robotników na odległą budowę

Poniedziałek, 22 października 2012r.

Darmowy transport pracowników nie musi być opodatkowany. Można przy tym odzyskać podatek naliczony od wydatków poniesionych na takie dojazdy do i z pracy. Niejednokrotnie firma zapewnia swoim pracownikom nieodpłatnie przejazd do i z pracy. Wynika to m.in. z tego, że posiada wiele miejsc wykonywania określonych czynności na terenie kraju. Może też wynikać ze zmianowego systemu pracy, który zapewnia ciągłość procesu produkcji, a tym samym wymusza rozpoczęcie i zakończenie prac w ściśle wyznaczonych godzinach.

czytaj więcej

Wraca ulga internetowa. Ale nie dla wszystkich

Piątek, 19 października 2012r.

Wczoraj senatorowie uchwalili, że ulga internetowa nie będzie całkowicie zlikwidowana. Wcześniej za jej likwidacją opowiedzieli się posłowie. Teraz ustawa z poprawkami Senatu trafi do Sejmu. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Sejm zgodzi się na te poprawki, zostały one bowiem zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów, które zmieniło swoje stanowisko. Uczestniczący w debacie Senatu wiceminister finansów Maciej Grabowski podkreślił, że preferencja podatkowa w postaci ulgi internetowej może być utrzymana w stosunku do osób, które dopiero zaczynają używać internetu, tak żeby je do tego zachęcić.

czytaj więcej

W jakich sytuacjach wygrane w grach i konkursach podlegają PIT?

Wtorek, 16 października 2012r.

Nagrody w konkursach, grach hazardowych, a nawet te związane ze sprzedażą premiową są opodatkowane 10-procentowym podatkiem dochodowym. Wygrane te mogą być jednak zwolnione z PIT. Wygrane w różnego rodzaju konkursach, a nawet grach hazardowych, podobnie jak inne przysporzenia majątkowe zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

czytaj więcej

Przekazanie mieszkania w umowie dożywocia jest wolne od PIT

Wtorek, 16 października 2012r.

Umowa dożywocia ma charakter odpłatny, ale ustawa o PIT nie określa w takim przypadku przedmiotu i podstawy opodatkowania. Zbywca nie zapłaci więc podatku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 483/12).

czytaj więcej

Przedsiębiorczy właściciel może zapłacić VAT od sprzedaży swoich działek

Poniedziałek, 15 października 2012r.

To, czy sprzedaż gruntu jest opodatkowana podatkiem VAT, nie zależy od liczby dokonywanych transakcji, ale od okoliczności, w jakich do nich dochodzi. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8306/12) odniosło się do problemu opodatkowania VAT osób prywatnych, sprzedających nieruchomości gruntowe. MF wskazało, że zasadniczo dostawa gruntów jest opodatkowana VAT. Jednak dla uznania określonych zachowań za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter.

czytaj więcej

Urlopu macierzyńskiego nie wolno przerwać tuż po porodzie

Czwartek, 11 października 2012r.

Gdy matka dziecka znajdzie się w szpitalu przed upływem ośmiu tygodni po jego urodzeniu, ojciec noworodka może się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie go pobierał nie dłużej, niż ukończy ono 56. dzień życia. Zdarza się, że matka nowo narodzonego dziecka znajdzie się w szpitalu i z tego powodu nie może się nim opiekować. Gdy dzieje się to przed upływem ośmiu tygodni po porodzie, nie może ona przerwać urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia