ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Rozliczenie PIT: Rozwodnik to nie zawsze samotny rodzic

Piątek, 23 listopada 2012r.

Sam tylko stan cywilny rodzica nie decyduje o tym, czy może on skorzystać z ulgi podatkowej w PIT dla osób samotnie wychowujących dzieci. Istotne jest to, czy faktycznie samodzielnie sprawuje opiekę nad potomstwem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika, któremu urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie PIT za dwa kolejne lata podatkowe. Według naczelnika urzędu skarbowego podatnik niesłusznie skorzystał z ulgi podatkowej i w deklaracji PIT-37 za lata 2005 i 2006 nieprawidłowo rozliczył swój roczny dochód wspólnie z córką.

czytaj więcej

Kto będzie płacił zasiłki w 2013 roku

Czwartek, 22 listopada 2012r.

30 listopada to ważna data dla małych firm. Od stanu zatrudnienia w tym dniu zależy, czy w przyszłym roku pracodawca będzie wypłacał swoim zatrudnionym świadczenia chorobowe, czy obowiązek ten spadnie na organ rentowy. Płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego jest albo firma, albo ZUS. Ostatni dzień listopada decyduje o tym, kto w przyszłym roku kalendarzowym zapłaci za chorobę czy macierzyństwo.

czytaj więcej

Wartość początkową środka trwałego można ustalić w drodze wyceny

Wtorek, 20 listopada 2012r.

Podatnik, który nabywa lub wytwarza we własnym zakresie składnik majątku, powinien się zastanowić nad możliwością i zasadami zaliczenia uiszczonych kwot do kosztów podatkowych swojej działalności. Określenie wartości początkowej środka trwałego jest początkowym, ale kluczowym krokiem w procesie amortyzacji składników majątku uznawanych za środki trwałe.

czytaj więcej

Miasta ratują budżety. W przyszłym roku wzrośnie podatek od nieruchomości

Poniedziałek, 19 listopada 2012r.

Średnio o 4 proc. wzrośnie w przyszłym roku podatek od nieruchomości. Samorządy uchwalają maksymalne stawki, by poprawić swoje finanse. Sytuacja finansowa samorządów wymusza podwyżki opłat i podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Gdańska czy Poznania nie powinni być jednak zaskoczeni takim obrotem sprawy. Od lat miasta te stosują maksymalne stawki, których poziom ogłasza minister finansów.

czytaj więcej

Kobiety stracą na emeryturze

Poniedziałek, 19 listopada 2012r.

Nierówność w zarobkach między płciami powoduje znaczące dysproporcje po zakończeniu kariery zawodowej. Panie otrzymają niższe świadczenia. Docelowe 67 lat jako ustawową granicę finiszu aktywności zawodowej mężczyźni osiągną w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Od 2013 r. wiek emerytalny będzie podnoszony o kolejny miesiąc, w przedziałach co trzy miesiące. Z upływem każdego roku będziemy pracować o cztery miesiące dłużej (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja 2012 r., DzU z 2012 r., poz. 637).

czytaj więcej

Za media oddzielone od czynszu zapłacisz VAT według innej stawki

Czwartek, 15 listopada 2012r.

Jeśli opłaty za media, np. za wodę, są oddzielone od czynszu, to należy je opodatkować VAT inaczej niż najem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Skarżący podpisuje umowy, na podstawie których wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym. Najemcy sami płacą za prąd, natomiast pozostałe media (woda, kanalizacja, ogrzewanie, wywóz śmieci) organizuje wynajmujący.

czytaj więcej

Odsetki od niezapłaconych zaliczek

Czwartek, 15 listopada 2012r.

Nawet jeśli podatnik uiści zobowiązanie podatkowe w pełnej wysokości w momencie złożenia zeznania rocznego, to i tak nie uwolni się w ten sposób od odpowiedzialności za płacenie zaniżonych zaliczek w trakcie roku. Cechą charakterystyczną podatków dochodowych jest uiszczanie zaliczek w trakcie roku podatkowego. Obowiązek prawidłowego wyliczenia wysokości zaliczek spoczywa na podatniku lub płatniku.

czytaj więcej

Jak oszczędzać na podatku od nieruchomości?

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Odroczenie obowiązku podatkowego, wyburzenie budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyłączenie z opodatkowania ze względów technicznych, zastosowanie odpowiedniej definicji powierzchni i uwzględnienie skosów. To tylko niektóre z możliwości zmniejszenia wysokości daniny przekazywanej fiskusowi. Przepisy stwarzają wiele możliwości legalnej optymalizacji podatkowej, co jest szczególnie istotne w okresie kryzysu gospodarczego. W obliczu pojawiających się trudności finansowych, wielu przedsiębiorców podejmuje działania mające na celu ograniczenie wydatków. W związku z tym oszczędności poszukiwane są również poprzez optymalizację zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej

Wielkie zmiany w VAT dopiero w 2014 r.

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego VAT i związane z nimi zmiany w fakturowaniu wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. Tak zdecydowała wczoraj – przy poparciu Ministerstwa Finansów – sejmowa podkomisja, która rozpatrywała projekt rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Przyjęła zgłoszone przez PO poprawki, m.in. dotyczące późniejszego wejścia w życie kluczowych dla podatników zmian, regulujących moment rozliczeń podatkowych, które miały zacząć obowiązywać od lipca 2013 r.

czytaj więcej

Pracownik - ojciec ma wiele praw

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Tata może czynnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, np. podczas urlopu ojcowskiego czy wychowawczego. Podobnie jak matce, przysługują mu świadczenia pieniężne, a budżet państwa finansuje jego ubezpieczenia. Mimo powszechnego przekonania, że prawo pracy przyznaje uprawnienia związane z urodzeniem dziecka tylko kobietom, mogą z nich korzystać również mężczyźni.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia