ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Kobiety stracą na emeryturze

Poniedziałek, 19 listopada 2012r.

Nierówność w zarobkach między płciami powoduje znaczące dysproporcje po zakończeniu kariery zawodowej. Panie otrzymają niższe świadczenia. Docelowe 67 lat jako ustawową granicę finiszu aktywności zawodowej mężczyźni osiągną w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Od 2013 r. wiek emerytalny będzie podnoszony o kolejny miesiąc, w przedziałach co trzy miesiące. Z upływem każdego roku będziemy pracować o cztery miesiące dłużej (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja 2012 r., DzU z 2012 r., poz. 637).

czytaj więcej

Za media oddzielone od czynszu zapłacisz VAT według innej stawki

Czwartek, 15 listopada 2012r.

Jeśli opłaty za media, np. za wodę, są oddzielone od czynszu, to należy je opodatkować VAT inaczej niż najem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Skarżący podpisuje umowy, na podstawie których wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym. Najemcy sami płacą za prąd, natomiast pozostałe media (woda, kanalizacja, ogrzewanie, wywóz śmieci) organizuje wynajmujący.

czytaj więcej

Odsetki od niezapłaconych zaliczek

Czwartek, 15 listopada 2012r.

Nawet jeśli podatnik uiści zobowiązanie podatkowe w pełnej wysokości w momencie złożenia zeznania rocznego, to i tak nie uwolni się w ten sposób od odpowiedzialności za płacenie zaniżonych zaliczek w trakcie roku. Cechą charakterystyczną podatków dochodowych jest uiszczanie zaliczek w trakcie roku podatkowego. Obowiązek prawidłowego wyliczenia wysokości zaliczek spoczywa na podatniku lub płatniku.

czytaj więcej

Jak oszczędzać na podatku od nieruchomości?

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Odroczenie obowiązku podatkowego, wyburzenie budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyłączenie z opodatkowania ze względów technicznych, zastosowanie odpowiedniej definicji powierzchni i uwzględnienie skosów. To tylko niektóre z możliwości zmniejszenia wysokości daniny przekazywanej fiskusowi. Przepisy stwarzają wiele możliwości legalnej optymalizacji podatkowej, co jest szczególnie istotne w okresie kryzysu gospodarczego. W obliczu pojawiających się trudności finansowych, wielu przedsiębiorców podejmuje działania mające na celu ograniczenie wydatków. W związku z tym oszczędności poszukiwane są również poprzez optymalizację zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej

Wielkie zmiany w VAT dopiero w 2014 r.

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego VAT i związane z nimi zmiany w fakturowaniu wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. Tak zdecydowała wczoraj – przy poparciu Ministerstwa Finansów – sejmowa podkomisja, która rozpatrywała projekt rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Przyjęła zgłoszone przez PO poprawki, m.in. dotyczące późniejszego wejścia w życie kluczowych dla podatników zmian, regulujących moment rozliczeń podatkowych, które miały zacząć obowiązywać od lipca 2013 r.

czytaj więcej

Pracownik - ojciec ma wiele praw

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Tata może czynnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, np. podczas urlopu ojcowskiego czy wychowawczego. Podobnie jak matce, przysługują mu świadczenia pieniężne, a budżet państwa finansuje jego ubezpieczenia. Mimo powszechnego przekonania, że prawo pracy przyznaje uprawnienia związane z urodzeniem dziecka tylko kobietom, mogą z nich korzystać również mężczyźni.

czytaj więcej

Pożyczka ratuje przed wyższym podatkiem

Piątek, 26 października 2012r.

Jeśli podatnik zawarł umowę pożyczki, ale jej nie opodatkował, to będzie musiał zapłacić od niej podatek według sankcyjnej 20-proc. stawki - orzekł WSA w Szczecinie. Naczelnik urzędu skarbowego w toku czynności sprawdzających wystąpił do podatniczki o wyjaśnienie, skąd miała pieniądze na zakup nieruchomości. Chciał sprawdzić, czy skarżąca nie sfinansowała transakcji środkami ze źródeł przychodów, których nie ujawniła. Groził jej za to podatek w wysokości 75 proc. dochodów (sygn. akt I SA/Sz 196/12).

czytaj więcej

Złożenie VAT-R nie zawsze jest obowiązkowe

Czwartek, 25 października 2012r.

Zgłoszenia rejestracyjnego nie trzeba składać, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 tys. zł. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z obowiązku rozliczeń, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności – kwoty 150 tys. zł (zwolnienie podmiotowe).

czytaj więcej

Prywatne kluby dla dzieci szybciej zostaną skontrolowane

Czwartek, 25 października 2012r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w zakresie opieki nad dziećmi, podobnym do tych, które zdarzyły się w prywatnej placówce działającej we Wrocławiu. Tam opiekunki w sposób rażący zaniedbywały dzieci.

czytaj więcej

SPOTKANIE BIZNESOWE 18.10.2012r.

Poniedziałek, 22 października 2012r.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W TRUDNYCH CZASACH

Program szkolenia:
-zabezpieczenie majatku przedsiębiorcy
-zmiany w prawie spadkowym
-optymalizacja podatkowa
-plan sukcesji

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia