ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Bez zaległości składkowych, ale z niższą emeryturą

Wtorek, 22 stycznia 2013r.

Długi w ZUS przestaną spędzać sen z powiek dawnym przedsiębiorcom. Będą mieli dwa lata na wystąpienie z wnioskiem o umorzenie starych należności. Na podpis prezydenta czeka ustawa abolicyjna dla przedsiębiorców, która zniweluje ZUS-owskie zadłużenie tym, którzy prowadzili działalność gospodarczą między styczniem 1999 r. a lutym 2009 r. Dług zostanie umorzony na wniosek płatnika składek złożony w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. To z kolei nastąpi po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej

Od 1 stycznia 2013 r. podatkowy leasing obejmie także wieczyste użytkowanie

Piątek, 18 stycznia 2013r.

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2013 r. umożliwi rozliczenie leasingu gruntów na tych samych zasadach, niezależnie od formy prawnej władania nieruchomością. Nowe regulacje dotyczyć będą tylko umów zawartych po tej dacie. Eksperci podatkowi i przedstawiciele branży leasingowej są zgodni: przepisy pozwalające objąć umową leasingu prawo wieczystego użytkowania gruntów wypełniają lukę prawną, jaka istniała od momentu, gdy w ustawach o PIT i CIT wprowadzono przepisy dotyczące opodatkowania leasingu.

czytaj więcej

PIT: Ulga rehabiliticyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego

Środa, 9 stycznia 2013r.

Niepełnosprawny, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi udowodnić, że faktycznie poddał się zabiegom leczniczym - orzekł NSA. Sąd zajął się sprawą mężczyzny, który w 2003 r. oraz w latach 2005–2008 w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczał od dochodu kwoty związane z dojazdem własnym samochodem na zabiegi.

czytaj więcej

Długa choroba nie odbierze odprawy

Czwartek, 27 grudnia 2012r.

Przyszły emeryt lub rencista dostanie od firmy pieniądze na pożegnanie, jeśli rozwiązanie umowy wiąże się z przejściem na to świadczenie. Między tymi zdarzeniami może jednak wystąpić przerwa na leczenie. Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy czym prawo do niej przysługuje tylko raz w życiu.

czytaj więcej

Od 2013 r. przysługuje płatna opieka nad dzieckiem przez rok

Piątek, 21 grudnia 2012r.

W 2013 r. zatrudnieni zyskają prawo do 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Wydłużony będzie dodatkowy macierzyński. W przyszłym roku mają wejść w życie największe od lat zmiany w uprawnieniach związanych z urodzeniem dziecka. Rodzice zyskają prawo do płatnej opieki nad potomstwem aż przez 52 tygodnie. To rozwiązanie ma im ułatwić godzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych i przyczynić się do wzrostu dzietności. Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie zakłada m.in. szybsze wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (o 2 tygodnie) oraz wprowadzenie 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej

Kiedy można stosować indywidualne stawki amortyzacyjne

Piątek, 21 grudnia 2012r.

Wydłużenie czasu odpisywania w koszty wydatków na środki trwałe w zasadzie nie jest ograniczone przepisami. Jego skrócenie jest dopuszczalne między innymi dla budynków i budowli eksploatowanych w złych warunkach. Zasadniczo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się stosując stawki określone w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasady, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

czytaj więcej

Z ulgi na złe długi można będzie skorzystać 30 dni wcześniej

Poniedziałek, 17 grudnia 2012r.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, potocznie nazywana „III ustawą deregulacyjną". Celem ustawy, podobnie jak jej poprzedniczek (I i II ustawy deregulacyjnej), jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zredukowanie kosztów administracyjnych firm, a dodatkowo zmniejszenie zatorów płatniczych i zwiększenie dyscypliny płatniczej pomiędzy przedsiębiorcami.

czytaj więcej

Od 1 stycznia 2013 r. będzie nowy instrument: kredyt pod zwrot VAT

Środa, 5 grudnia 2012r.

To nowe rozwiązanie wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342). Przysługujący przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na jego żądanie urząd skarbowy przekaże na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) – podstawą jest znowelizowany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

czytaj więcej

Rozliczenie PIT: Rozwodnik to nie zawsze samotny rodzic

Piątek, 23 listopada 2012r.

Sam tylko stan cywilny rodzica nie decyduje o tym, czy może on skorzystać z ulgi podatkowej w PIT dla osób samotnie wychowujących dzieci. Istotne jest to, czy faktycznie samodzielnie sprawuje opiekę nad potomstwem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika, któremu urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie PIT za dwa kolejne lata podatkowe. Według naczelnika urzędu skarbowego podatnik niesłusznie skorzystał z ulgi podatkowej i w deklaracji PIT-37 za lata 2005 i 2006 nieprawidłowo rozliczył swój roczny dochód wspólnie z córką.

czytaj więcej

Kto będzie płacił zasiłki w 2013 roku

Czwartek, 22 listopada 2012r.

30 listopada to ważna data dla małych firm. Od stanu zatrudnienia w tym dniu zależy, czy w przyszłym roku pracodawca będzie wypłacał swoim zatrudnionym świadczenia chorobowe, czy obowiązek ten spadnie na organ rentowy. Płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego jest albo firma, albo ZUS. Ostatni dzień listopada decyduje o tym, kto w przyszłym roku kalendarzowym zapłaci za chorobę czy macierzyństwo.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia