ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jak oszczędzać na podatku od nieruchomości?

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Odroczenie obowiązku podatkowego, wyburzenie budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyłączenie z opodatkowania ze względów technicznych, zastosowanie odpowiedniej definicji powierzchni i uwzględnienie skosów. To tylko niektóre z możliwości zmniejszenia wysokości daniny przekazywanej fiskusowi. Przepisy stwarzają wiele możliwości legalnej optymalizacji podatkowej, co jest szczególnie istotne w okresie kryzysu gospodarczego. W obliczu pojawiających się trudności finansowych, wielu przedsiębiorców podejmuje działania mające na celu ograniczenie wydatków. W związku z tym oszczędności poszukiwane są również poprzez optymalizację zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej

Wielkie zmiany w VAT dopiero w 2014 r.

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego VAT i związane z nimi zmiany w fakturowaniu wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. Tak zdecydowała wczoraj – przy poparciu Ministerstwa Finansów – sejmowa podkomisja, która rozpatrywała projekt rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Przyjęła zgłoszone przez PO poprawki, m.in. dotyczące późniejszego wejścia w życie kluczowych dla podatników zmian, regulujących moment rozliczeń podatkowych, które miały zacząć obowiązywać od lipca 2013 r.

czytaj więcej

Pracownik - ojciec ma wiele praw

Czwartek, 8 listopada 2012r.

Tata może czynnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, np. podczas urlopu ojcowskiego czy wychowawczego. Podobnie jak matce, przysługują mu świadczenia pieniężne, a budżet państwa finansuje jego ubezpieczenia. Mimo powszechnego przekonania, że prawo pracy przyznaje uprawnienia związane z urodzeniem dziecka tylko kobietom, mogą z nich korzystać również mężczyźni.

czytaj więcej

Pożyczka ratuje przed wyższym podatkiem

Piątek, 26 października 2012r.

Jeśli podatnik zawarł umowę pożyczki, ale jej nie opodatkował, to będzie musiał zapłacić od niej podatek według sankcyjnej 20-proc. stawki - orzekł WSA w Szczecinie. Naczelnik urzędu skarbowego w toku czynności sprawdzających wystąpił do podatniczki o wyjaśnienie, skąd miała pieniądze na zakup nieruchomości. Chciał sprawdzić, czy skarżąca nie sfinansowała transakcji środkami ze źródeł przychodów, których nie ujawniła. Groził jej za to podatek w wysokości 75 proc. dochodów (sygn. akt I SA/Sz 196/12).

czytaj więcej

Złożenie VAT-R nie zawsze jest obowiązkowe

Czwartek, 25 października 2012r.

Zgłoszenia rejestracyjnego nie trzeba składać, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 tys. zł. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z obowiązku rozliczeń, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności – kwoty 150 tys. zł (zwolnienie podmiotowe).

czytaj więcej

Prywatne kluby dla dzieci szybciej zostaną skontrolowane

Czwartek, 25 października 2012r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w zakresie opieki nad dziećmi, podobnym do tych, które zdarzyły się w prywatnej placówce działającej we Wrocławiu. Tam opiekunki w sposób rażący zaniedbywały dzieci.

czytaj więcej

SPOTKANIE BIZNESOWE 18.10.2012r.

Poniedziałek, 22 października 2012r.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W TRUDNYCH CZASACH

Program szkolenia:
-zabezpieczenie majatku przedsiębiorcy
-zmiany w prawie spadkowym
-optymalizacja podatkowa
-plan sukcesji

czytaj więcej

Czy zmiany w VAT wymuszą zmiany w podatku dochodowym? Wskazany bardziej kasowy PIT i CIT

Poniedziałek, 22 października 2012r.

Zmianom w kasowym rozliczeniu VAT nie towarzyszą modyfikacje CIT i PIT. Te podatki trzeba płacić nawet od przychodów, których firma nie otrzymała. Rząd chce, jak twierdzi, ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują na czas pieniędzy od kontrahentów. W efekcie, po zmianach w prawie, mali podatnicy będą mogli rozliczać VAT w momencie otrzymania zapłaty – bez względu na to, z jakim opóźnieniem do niej dojdzie (dziś, jeśli wybrali tzw. kasowy VAT, mogą czekać z uregulowaniem podatku nie dłużej niż 90 dni). Małym podatnikiem są firmy, których sprzedaż (wraz z podatkiem) nie przekroczyła rocznie równowartości 1,2 mln euro. Tego typu zasady nie obowiązują w przypadku podatku dochodowego

czytaj więcej

Fiskus łaskawy dla dowozu robotników na odległą budowę

Poniedziałek, 22 października 2012r.

Darmowy transport pracowników nie musi być opodatkowany. Można przy tym odzyskać podatek naliczony od wydatków poniesionych na takie dojazdy do i z pracy. Niejednokrotnie firma zapewnia swoim pracownikom nieodpłatnie przejazd do i z pracy. Wynika to m.in. z tego, że posiada wiele miejsc wykonywania określonych czynności na terenie kraju. Może też wynikać ze zmianowego systemu pracy, który zapewnia ciągłość procesu produkcji, a tym samym wymusza rozpoczęcie i zakończenie prac w ściśle wyznaczonych godzinach.

czytaj więcej

Wraca ulga internetowa. Ale nie dla wszystkich

Piątek, 19 października 2012r.

Wczoraj senatorowie uchwalili, że ulga internetowa nie będzie całkowicie zlikwidowana. Wcześniej za jej likwidacją opowiedzieli się posłowie. Teraz ustawa z poprawkami Senatu trafi do Sejmu. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Sejm zgodzi się na te poprawki, zostały one bowiem zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów, które zmieniło swoje stanowisko. Uczestniczący w debacie Senatu wiceminister finansów Maciej Grabowski podkreślił, że preferencja podatkowa w postaci ulgi internetowej może być utrzymana w stosunku do osób, które dopiero zaczynają używać internetu, tak żeby je do tego zachęcić.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2018 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia