ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

ZMIANY W BFG

Czwartek, 14 listopada 2013r.

Najnowsza nowelizacja tworzy w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) specjalny fundusz stabilizacyjny, który ma być dodatkowym źródłem finansowania ewentualnych działań Skarbu Państwa służących utrzymaniu stabilności sektora bankowego. 

czytaj więcej

22 rocznica powstania ZETT Łebecki - Biuro Rachunkowe - Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Środa, 6 listopada 2013r.

Z okazji 22 rocznicy firmy ZETT Łebecki - Biuro Rachunkowe - Kancelaria Doradztwa Podatkowego - serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom za zaangażowanie, za cudowną energię, za ciężką pracę i życzę Wszystkiego Najlepszego oraz Wszelkiej Pomyślności! Dziękuję wszystkim Klientom firmy ZETT za dobrą energię, którą nas obdarzacie, za zaufanie i za to, że jesteście z nami! Dziękuję i Życzę Wszelkiej Pomyślności i zawsze POZYTYWNEJ ENERGII w życiu osobistym i w biznesie!

czytaj więcej

Jednoznaczne nazwy

Wtorek, 8 października 2013r.

Jak należy teraz określać nazwy towarów lub usług na paragonie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację?

czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile z logiem Administracji Podatkowej

Czwartek, 3 października 2013r.

Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływajacych na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty.

czytaj więcej

Nowe limity w ubezpieczeniach społecznych

Piątek, 27 września 2013r.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. spadło do 3.612,51 zł (w pierwszym kwartale było to 3.740,05 zł.) W związku z tym obniżyły się niektóre wskaźniki ZUS.

czytaj więcej

Kwietniowe zmiany w kasach

Czwartek, 12 września 2013r.

Resort finansów zaktualizował swoje wyjaśnienia odnośnie zmian w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r. wynikających z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., a także dotyczących "jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym". 

czytaj więcej

Bez zaległości składkowych, ale z niższą emeryturą

Wtorek, 22 stycznia 2013r.

Długi w ZUS przestaną spędzać sen z powiek dawnym przedsiębiorcom. Będą mieli dwa lata na wystąpienie z wnioskiem o umorzenie starych należności. Na podpis prezydenta czeka ustawa abolicyjna dla przedsiębiorców, która zniweluje ZUS-owskie zadłużenie tym, którzy prowadzili działalność gospodarczą między styczniem 1999 r. a lutym 2009 r. Dług zostanie umorzony na wniosek płatnika składek złożony w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. To z kolei nastąpi po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej

Od 1 stycznia 2013 r. podatkowy leasing obejmie także wieczyste użytkowanie

Piątek, 18 stycznia 2013r.

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2013 r. umożliwi rozliczenie leasingu gruntów na tych samych zasadach, niezależnie od formy prawnej władania nieruchomością. Nowe regulacje dotyczyć będą tylko umów zawartych po tej dacie. Eksperci podatkowi i przedstawiciele branży leasingowej są zgodni: przepisy pozwalające objąć umową leasingu prawo wieczystego użytkowania gruntów wypełniają lukę prawną, jaka istniała od momentu, gdy w ustawach o PIT i CIT wprowadzono przepisy dotyczące opodatkowania leasingu.

czytaj więcej

PIT: Ulga rehabiliticyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego

Środa, 9 stycznia 2013r.

Niepełnosprawny, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi udowodnić, że faktycznie poddał się zabiegom leczniczym - orzekł NSA. Sąd zajął się sprawą mężczyzny, który w 2003 r. oraz w latach 2005–2008 w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczał od dochodu kwoty związane z dojazdem własnym samochodem na zabiegi.

czytaj więcej

Długa choroba nie odbierze odprawy

Czwartek, 27 grudnia 2012r.

Przyszły emeryt lub rencista dostanie od firmy pieniądze na pożegnanie, jeśli rozwiązanie umowy wiąże się z przejściem na to świadczenie. Między tymi zdarzeniami może jednak wystąpić przerwa na leczenie. Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy czym prawo do niej przysługuje tylko raz w życiu.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia