ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jak w pełni skorzystać z 50% kosztów dla twórców?

Poniedziałek, 10 marca 2014r.

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. – według ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tzn. 42.764 zł. Limit ten dotyczy umów o pracę, umów o dzieło, umów o przeniesienie prawa własności wynalazku oraz innych umów (zarówno umowy cywilnoprawne, jak też umowy o pracę), do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy można jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów w wyższej wysokości?

Odpowiedź: Podatnik może jednak udowodnić, iż faktycznie ponoszone koszty są wyższe, i je udokumentować. Wtedy – zarówno przy kosztach do 42.764 zł, jak i powyżej tej wartości, możliwe jest odliczanie kwot wydatków faktycznie poniesionych, na które podatnik posiada dokumentację. Podatnik musi jednak dokonać wyboru – stosuje albo zasady rozliczania kosztów według stawki 50%, albo na podstawie gromadzonych dokumentów. Tych dwóch metod nie można ze sobą łączyć.

     Pracownik uzyskujący przychody, do których mają zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu, ma prawo złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji z ich zastosowania. W przypadku jego złożenia, płatnik zaprzestanie potrącania 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży takie oświadczenie. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

 

E-DORADCA PODATKOWY 03/2014

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia