ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Środa, 8 stycznia 2014r.

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 1304) w rozdziale 4 i rozdziale 6 zawiera nowe przepisy określające zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Dotychczasowe zasady zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z początkiem 2014 r. przestają obowiązywać, ale na mocy przepisów przejściowych można będzie składać przez okres kolejnych 5 lat podatkowych wnioski dotyczące wydatków poniesionych do 31 grudnia 2013 r.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej (VZM-1 z załącznikami) w okresie:

  • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  • w latach 2006-2007 - składa się do końca 2015 r.;
  • w latach 2008-2009 - składa się do końca 2016 r.;
  • w latach 2010-2011 - składa się do końca 2017 r.;
  • w latach 2012-2013 - składa się do końca 2018 r. 

Doradca Podatkowy nr 01/2014

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia