ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Ustawa o L-4 mundurowych

Poniedziałek, 17 marca 2014r.

Nowa ustawa o L-4 mundurowych przewiduje zrównanie zasad zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym.

czytaj więcej

Nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji opodatkowane CIT

Piątek, 14 marca 2014r.

NSA orzekł, iż wykryte w trakcie remanentu nadwyżki magazynowe stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

czytaj więcej

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Środa, 12 marca 2014r.

 

Ministerstwo Finansów szeroko wyjaśniło zagadnienie restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

czytaj więcej

Jak w pełni skorzystać z 50% kosztów dla twórców?

Poniedziałek, 10 marca 2014r.

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. – według ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tzn. 42.764 zł. Limit ten dotyczy umów o pracę, umów o dzieło, umów o przeniesienie prawa własności wynalazku oraz innych umów (zarówno umowy cywilnoprawne, jak też umowy o pracę), do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy można jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów w wyższej wysokości?

czytaj więcej

Przeciętne obciążenie wynagrodzenia podatkiem dochodowym w Polsce

Czwartek, 6 marca 2014r.

Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku wynagrodzenia w wysokości
1.680 zł obciążenie wynagrodzenia podatkiem, czyli PIT , wynosi tylko 82 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to składki na ubezpieczenie społeczne (230,33 zł) i składka zdrowotna (130, 47 zł).

czytaj więcej

Ulga na nowe technologie

Środa, 5 marca 2014r.

Odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie nowych technologii uregulowane jest
w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.

czytaj więcej

Bezpieczniejszy 1%

Czwartek, 27 lutego 2014r.

Wydłużenie terminu zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku, usprawnienie procedur tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego – to kluczowe zmiany, które zakłada nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj więcej

Podatnicy łatwiej złożą elektroniczną deklarację akcyzową

Czwartek, 27 lutego 2014r.

Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie osoby fizyczne mogą korzystać
z nowego ułatwienia przy składaniu elektronicznych deklaracji akcyzowych. Do autoryzacji nie trzeba, jak wcześniej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wystarczy wykorzystać dane o przychodzie ze swojego zeznania rocznego, np. PIT- 37.

czytaj więcej

WALKA Z (PIJANYMI) KIEROWCAMI

Czwartek, 6 lutego 2014r.

Kary finansowe, publikacja danych pijanych kierowców, alkomaty w samochodach - to rządowe propozycje zmian w karaniu nietrzeźwych kierowców.

czytaj więcej

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Środa, 8 stycznia 2014r.

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 1304) w rozdziale 4 i rozdziale 6 zawiera nowe przepisy określające zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia