ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Zmiany w emeryturach

Poniedziałek, 31 marca 2014r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych określa zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej

Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

Piątek, 28 marca 2014r.

Pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.

czytaj więcej

Przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się w e-podpisy!

Środa, 26 marca 2014r.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczeń i kontaktów z urzędami skarbowymi. Przewiduje np., że już od początku 2015 roku nieco więksi przedsiębiorcy rozliczający PIT i CIT będą mogli rozliczyć się z fiskusem wyłącznie drogą elektroniczną.

czytaj więcej

Przyjazdy do Polski w 2013 roku

Piątek, 21 marca 2014r.

Według wstępnych szacunków Activ Group w 2013 roku było 72,3 mln przyjazdów cudzoziemców, o 8,8% więcej niż w poprzednim roku.

czytaj więcej

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty

Środa, 19 marca 2014r.

W ostatnim czasie do rolników ekologicznych rozsyłane są fałszywe wezwania do zapłaty dotyczące certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

czytaj więcej

Ustawa o L-4 mundurowych

Poniedziałek, 17 marca 2014r.

Nowa ustawa o L-4 mundurowych przewiduje zrównanie zasad zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym.

czytaj więcej

Nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji opodatkowane CIT

Piątek, 14 marca 2014r.

NSA orzekł, iż wykryte w trakcie remanentu nadwyżki magazynowe stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

czytaj więcej

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Środa, 12 marca 2014r.

 

Ministerstwo Finansów szeroko wyjaśniło zagadnienie restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

czytaj więcej

Jak w pełni skorzystać z 50% kosztów dla twórców?

Poniedziałek, 10 marca 2014r.

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. – według ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tzn. 42.764 zł. Limit ten dotyczy umów o pracę, umów o dzieło, umów o przeniesienie prawa własności wynalazku oraz innych umów (zarówno umowy cywilnoprawne, jak też umowy o pracę), do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy można jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów w wyższej wysokości?

czytaj więcej

Przeciętne obciążenie wynagrodzenia podatkiem dochodowym w Polsce

Czwartek, 6 marca 2014r.

Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku wynagrodzenia w wysokości
1.680 zł obciążenie wynagrodzenia podatkiem, czyli PIT , wynosi tylko 82 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to składki na ubezpieczenie społeczne (230,33 zł) i składka zdrowotna (130, 47 zł).

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia