ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jak w pełni skorzystać z 50% kosztów dla twórców?

Poniedziałek, 10 marca 2014r.

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. – według ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tzn. 42.764 zł. Limit ten dotyczy umów o pracę, umów o dzieło, umów o przeniesienie prawa własności wynalazku oraz innych umów (zarówno umowy cywilnoprawne, jak też umowy o pracę), do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy można jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów w wyższej wysokości?

czytaj więcej

Przeciętne obciążenie wynagrodzenia podatkiem dochodowym w Polsce

Czwartek, 6 marca 2014r.

Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku wynagrodzenia w wysokości
1.680 zł obciążenie wynagrodzenia podatkiem, czyli PIT , wynosi tylko 82 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to składki na ubezpieczenie społeczne (230,33 zł) i składka zdrowotna (130, 47 zł).

czytaj więcej

Ulga na nowe technologie

Środa, 5 marca 2014r.

Odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie nowych technologii uregulowane jest
w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.

czytaj więcej

Bezpieczniejszy 1%

Czwartek, 27 lutego 2014r.

Wydłużenie terminu zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku, usprawnienie procedur tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego – to kluczowe zmiany, które zakłada nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj więcej

Podatnicy łatwiej złożą elektroniczną deklarację akcyzową

Czwartek, 27 lutego 2014r.

Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie osoby fizyczne mogą korzystać
z nowego ułatwienia przy składaniu elektronicznych deklaracji akcyzowych. Do autoryzacji nie trzeba, jak wcześniej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wystarczy wykorzystać dane o przychodzie ze swojego zeznania rocznego, np. PIT- 37.

czytaj więcej

WALKA Z (PIJANYMI) KIEROWCAMI

Czwartek, 6 lutego 2014r.

Kary finansowe, publikacja danych pijanych kierowców, alkomaty w samochodach - to rządowe propozycje zmian w karaniu nietrzeźwych kierowców.

czytaj więcej

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Środa, 8 stycznia 2014r.

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 1304) w rozdziale 4 i rozdziale 6 zawiera nowe przepisy określające zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

czytaj więcej

Docenione rachunki płatnicze

Czwartek, 12 grudnia 2013r.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła, 7 października br., modyfikacje także do ustaw podatkowych.

czytaj więcej

ZMIANY W BFG

Czwartek, 14 listopada 2013r.

Najnowsza nowelizacja tworzy w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) specjalny fundusz stabilizacyjny, który ma być dodatkowym źródłem finansowania ewentualnych działań Skarbu Państwa służących utrzymaniu stabilności sektora bankowego. 

czytaj więcej

22 rocznica powstania ZETT Łebecki - Biuro Rachunkowe - Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Środa, 6 listopada 2013r.

Z okazji 22 rocznicy firmy ZETT Łebecki - Biuro Rachunkowe - Kancelaria Doradztwa Podatkowego - serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom za zaangażowanie, za cudowną energię, za ciężką pracę i życzę Wszystkiego Najlepszego oraz Wszelkiej Pomyślności! Dziękuję wszystkim Klientom firmy ZETT za dobrą energię, którą nas obdarzacie, za zaufanie i za to, że jesteście z nami! Dziękuję i Życzę Wszelkiej Pomyślności i zawsze POZYTYWNEJ ENERGII w życiu osobistym i w biznesie!

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia