ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Koniec zwolnienia od VAT dla dostawy samochodów

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień usuwa zwolnienie od VAT dla dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

czytaj więcej

Rabat bez korekty faktury

Czwartek, 24 kwietnia 2014r.

Nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą.

czytaj więcej

Ulga na dzieci

Wtorek, 22 kwietnia 2014r.

"Jesteśmy małżeństwem cały rok podatkowy i wspólnie wychowujemy małoletnie dziecko. Łączny nasz dochód za 2013 r. wyniósł 124.000 zł, przy czym ja uzyskałem dochód w wysokości 44.000 zł, a małżonka 80.000 zł. Czy w takim przypadku w zeznaniu za 2013 r. mamy prawo odliczenia ulgi prorodzinnej?"

czytaj więcej

Ulga internetowa

Środa, 16 kwietnia 2014r.

"Z odliczenia w ramach ulgi internetowej korzystałam w każdym roku od 2011 r. Czy mogę teraz odliczyć wydatki na użytkowanie Internetu w rozliczeniu za 2013 r.?"

czytaj więcej

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Poniedziałek, 14 kwietnia 2014r.

Minister Finansów określił wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

czytaj więcej

Samochód osobowy, czyli co?

Piątek, 11 kwietnia 2014r.

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania VAT i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów samochodowych.

czytaj więcej

Jakie nowości szykują się w PIT i CIT ?

Środa, 9 kwietnia 2014r.

Rządowy projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT , przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ma na celu z jednej strony zracjonalizowanie procedur i poprawę sytuacji podatników, a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego.

czytaj więcej

Jakie będą zmiany w prawie podatkowym?

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014r.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które przygotowało Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej

Zmiany w emeryturach

Poniedziałek, 31 marca 2014r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych określa zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej

Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

Piątek, 28 marca 2014r.

Pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia