ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Rabat bez korekty faktury

Czwartek, 24 kwietnia 2014r.

Nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą.

czytaj więcej

Ulga na dzieci

Wtorek, 22 kwietnia 2014r.

"Jesteśmy małżeństwem cały rok podatkowy i wspólnie wychowujemy małoletnie dziecko. Łączny nasz dochód za 2013 r. wyniósł 124.000 zł, przy czym ja uzyskałem dochód w wysokości 44.000 zł, a małżonka 80.000 zł. Czy w takim przypadku w zeznaniu za 2013 r. mamy prawo odliczenia ulgi prorodzinnej?"

czytaj więcej

Ulga internetowa

Środa, 16 kwietnia 2014r.

"Z odliczenia w ramach ulgi internetowej korzystałam w każdym roku od 2011 r. Czy mogę teraz odliczyć wydatki na użytkowanie Internetu w rozliczeniu za 2013 r.?"

czytaj więcej

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Poniedziałek, 14 kwietnia 2014r.

Minister Finansów określił wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

czytaj więcej

Samochód osobowy, czyli co?

Piątek, 11 kwietnia 2014r.

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania VAT i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów samochodowych.

czytaj więcej

Jakie nowości szykują się w PIT i CIT ?

Środa, 9 kwietnia 2014r.

Rządowy projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT , przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ma na celu z jednej strony zracjonalizowanie procedur i poprawę sytuacji podatników, a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego.

czytaj więcej

Jakie będą zmiany w prawie podatkowym?

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014r.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które przygotowało Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej

Zmiany w emeryturach

Poniedziałek, 31 marca 2014r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych określa zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej

Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

Piątek, 28 marca 2014r.

Pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.

czytaj więcej

Przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się w e-podpisy!

Środa, 26 marca 2014r.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczeń i kontaktów z urzędami skarbowymi. Przewiduje np., że już od początku 2015 roku nieco więksi przedsiębiorcy rozliczający PIT i CIT będą mogli rozliczyć się z fiskusem wyłącznie drogą elektroniczną.

czytaj więcej

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia