ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

PŁACE MINIMALNE W 2020R.

Czwartek, 13 lutego 2020r.

Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł- do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł.

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym na etacie i dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości co namniej 2600 zł.


Obliczając wysokość wynagrodzeniapracownika nie uwzględnia się:
-dodatku za staż pracy,
-dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinie nocnej,
-wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
-nagrody jubileuszowej,
-odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryture lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Minimalne wynagrodzenie pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy tego pracownika w danym miesiącu. Za podstawę wyliczenia bierze się wysokość minimalnego wynagrodzenia (...)Doradca Podatkowy 02/2020

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia