ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

JPK zamiast deklaracji VAT

Czwartek, 1 sierpnia 2019r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. uszczelnienie systemu VAT m.in. w handlu internetowym oraz uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. 


Nowe rozwiązania przewidują m.in. zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. 
Zgodnie z nowelizacją podatnicy podatku od towarów i usług będa składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT - przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą zaś musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące - ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Po zmianach obowiązek rozliczenia VAT pozostanie więc, ale uprości się sposób tego rozliczenia. Rozbudowane pliki JPK_VAT beda zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Nowe przepisy w tym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie 1 lipca 2020 r. Inni przedsiębiorcy niż duzi będą jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obowiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. "schema" dla deklaracji i ewidencji). Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. 

W Kodeksie karnym skarbowym (art. 56 i art. 61a) mają być wprowadzone kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Karą zostanie objęte także niewywiązanie się z obowiązku przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnej. 

Nowelizacja przewiduje też eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi oraz uwzględnienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. 


  

Doradca Podatkowy nr 08/2019

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia