ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Poniedziałek, 3 września 2018r.

W przyszłym roku mają obowiązywać krótsze terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jakich pracowników to będzie dotyczyło?


Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.
Dla pracowników, których zatrudnieniłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r., możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, ale tylko, jesli spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:
  • przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz 
  • raport informacyjny (ZUS RIA)
Natomiast akta pracowników /zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przechowujesz przez okres 50 lat.  


Doradca Podatkowy 09/2018

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia